Kyststatsavtale for kolmule 2013

Illustrasjonsfoto: Olav Endre Drønen

EU, Færøyene, Island og Norge er enige om en kyststatsavtale om forvaltning av kolmule for 2013.

Bestandssituasjonen viser en økning inneværende år og kyststatene har avtalt en totalkvote for 2013 på 643 000 tonn.

Dette er en økning fra kvoten fra 2012. Innenfor totalkvoten vil partene i NEAFC legge til rette for en avsetning for ikke-kyststaters fiske i internasjonalt farvann, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Den norske kvoten på kolmule er 155 324 tonn. Kvotenivået for 2013 er i tråd med forskernes anbefaling og følger av den felles forvaltningsplanen som ble vedtatt i 2008, opplyser departementet.

Forvaltningsplanen skal sikre bærekraftig forvaltning av bestanden og partene er, i samsvar med forvaltningsplanens bestemmelser, enige om å foreta en gjennomgang av planen før kyststatsforhandlingene for 2014.

EU ønsket å redusere norske fartøys adgang til å fiske kolmule i EU-sonen inneværende år. Norge har i 2013 fått adgang til å fiske 99 408 tonn i EU sonen og dette innebærer en liten reduksjon fra 2012. Norge har for 2013 redusert EUs adgang til å fiske nvg-sild i norske farvann tilsvarende.

Departementet fastsatte i desember i fjor en midlertidig forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2013, i påvente av en ny avtale.

Les også: Regulering av fisket etter kolmule i 2013 20.12.2012
Les også: Kyststatsforhandlingene fortsetter i januar 17.12.2012