Arne E. Karlsen fra FHF til Nergård

Arne E. Karlsen har sagt opp sin stilling som direktør i FHF for å begynne som CFO/nestleder i fiskerikonsernet Nergård.

Karlsen har ledet FHF siden desember 2010 og har stått for en betydelig utvikling av organisasjonen, til beste for næringen den er satt til å betjene. At han nå går til et stort og veldrevet konsern som Nergård sier mye om næringsfokus og kompetanse i FHF, og at dette også verdsettes i næringen, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i en pressemelding.

– Arne E. Karlsen har gjort et betydelig arbeid med å bringe FHF i riktig retning, sier styreleder Jan Skjervø.

– Som styreleder har jeg hatt et tett og godt samarbeid med Arne, som også har vært viktig for å bringe organisasjonen fremover, sier Skjervø.

Fokus har vært entydig på at FHF skal bli et viktig bidrag til utviklingen i næringen. I den retningen har FHF tydelig beveget seg, og organisasjonen er godt rustet til å drive den utviklingen videre.

Les også: Arne E. Karlsen ny direktør i FHF 11.10.2010