Fonn får igjen eksportere til Russland

Pelagisk fisk fra Fonn Egersund AS, kan igjen eksporteres til Russland.

Veterinærtjenesten i Russland har informert Mattilsynet om at de opphever importrestriksjonene på pelagisk fisk for virksomhetene Fonn Egersund AS (R-141) i Egersund fra og med 1. september.

Virksomheten mistet tillatelsen til å eksportere til Russland i april etter at russiske veterinærmyndigheter hadde gjort funn av uønskede bakterier i fiskeprodukter fra virksomheten.

Mattilsynet har gjennomført tilsyn hos virksomheten. Det er på bakgrunn av dette at Den russiske veterinærtjenesten nå opphever importrestriksjonene.