Sammen med Interpol mot fiskerikriminalitet

Norge samarbeider med Interpol i Project SCALE for å stanse fiskerikriminalitet.

Tirsdag 26. februar arrangerte Interpol en internasjonal håndhevingskonferanse knyttet til fiskerikriminalitet. På konferansen lanserte Interpol sitt internasjonale samarbeidsprosjekt, Project SCALE. Prosjektet skal øke bevisstheten rundt fiskerikriminalitet, vurdere behovene til sårbare land, etablere nasjonale sikkerhetsgrupper og gjennomføre operasjoner for å bekjempe kriminell aktivitet til sjøs.

– Det handler om å beskytte fiskere som driver ærlig. Korrupsjon og kriminalitet til sjøs er et stort hinder for utviklingsland som ønsker å bygge seg opp som solide fiskerinasjoner, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Siden 2006 har fiskerikriminalitet i norske farvann hatt en betydelig nedgang, men det er mye som tyder på at kriminaliteten har flyttet på seg, blant annet til kysten av Vest-Afrika. Mange land, inkludert flere afrikanske stater, har vist interesse for den norske modellen som er et tverretatlig samarbeid mellom fiskerimyndigheter, kystvakt, kystverket, tollvesen, skattemyndigheter, arbeidstilsynet og politiet, heter det i meldingen.

– Som en av verdens største fiskerinasjoner er det viktig for oss å bekjempe fiskerikriminalitet. INTERPOL har tatt på seg rollen som samarbeidsledd, og vi er veldig glade for å kunne dele vår erfaring og kunnskap, sier statsråd Berg-Hansen.

Representanter fra fiskeri- og kystdepartementet deltok sammen med ministere fra Liberia, Sierra Leone, Togo og Costa Rica på konferansen. Til sammen møttes representanter fra mer enn 60 av Interpols medlemsland og over 40 internasjonale organisasjoner og eksperter på konferansen, som er den aller første i sitt slag.