Sjømat gjennom Nøkkelhullet

Alle typer fersk eller frossen fisk, skalldyr, skjell og andre bløtdyr får Nøkkelhullet, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

– Vi vet at det er bra for helsa å spise både mager og fet fisk. Tilførselen av vitamin D fra fet fisk er viktig ettersom store deler av befolkningen har et vitamin D-inntak som er lavere enn anbefalt, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Nøkkelhullet gjør det enkelt for forbrukerne å gjøre sunnere valg når de handler mat. Nøkkelhullet vil bli forstått uavhengig av språkbakgrunn, utdanning og kunnskap om ernæring. Samspill mellom matvarebransje, myndigheter og forbruker danner grunnlaget for gode tiltak som skal gi bedre kosthold i befolkningen. Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer.

Bearbeidete sjømatprodukter

Bearbeidete produkter må inneholde minst 50 prosent fisk og skalldyr. Panerte fiskeprodukter får ikke Nøkkelhullet. Det er foreløpig ikke krav som begrenser innholdet av salt i fisk- og fiskeprodukter med Nøkkelhullet. Dette vil komme ved revisjon av forskriften.

Merkeordningen gjelder for ferdigpakkede matvarer i tillegg til fisk, frukt, bær, grønnsaker og poteter som ikke er innpakket. Merkeordningen inkluderer ikke matvaregrupper som inneholder mye fett, salt eller sukker og/eller lite næringsstoffer.

Denne uken starter en informasjonskampanje rettet mot forbrukere i tv, dagspresse og ukepresse.

Les også: Nøkkelhullet blir nå å finne i butikkene 26.08.2009