Eksportrekord for torsk første halvår 2013

Hel klippfisk. Foto: Alf Börjesson / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte torsk, sei og hyse for 5 milliarder kroner i første halvår. Det er 66,5 millioner kroner eller 1 prosent mindre enn samme periode i fjor.

Målt i mengde øker eksporten av torsk, sei og hyse med 20 prosent eller vel 37 000 tonn, og det er torsken som øker, melder Norges sjømatråd.

– Aldri tidligere har vi eksportert like mye torsk som i dette halvår. Eksportrekord til tross, vi må helt tilbake til 1997 for å finne lavere priser for torsken, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd.

Eksportverdien av ferske produkter av torsk, sei og hyse fra fiskeri kom på 1,1 milliarder kroner i første halvår, en økning på 205,5 millioner kroner eller 22 prosent sett mot samme periode i fjor.

Fersk hel torsk økte i volum fra 18 166 tonn til 36 586 tonn, en dobling fra første halvår i fjor. Prisen ble redusert med 24 prosent eller 5,37 kroner per kilo fra i fjor, til 16,75 kr per kilo i gjennomsnitt for perioden. Eksporten endte på totalt 613 millioner kroner, 211 millioner kroner over samme periode i fjor.

Eksporten av ferske filetprodukter kom på 251,5 millioner kroner, en nedgang på 8,8 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Eksporten av torsk fra havbruk ble redusert med 22,4 millioner kroner til 38,7 millioner kroner i april. Prisreduksjonen var 18 prosent.

Volumrekord og prisfall for klippfisk

Klippfiskeksporten kom på 1,4 milliarder kroner i første halvår 2013. Sett mot samme periode i fjor er det er en reduksjon på 144 millioner kroner eller 9 prosent. Det ble eksportert 44 098 tonn klippfisk totalt og dette er ny eksportrekord for første halvår. Sammenlignet med fjoråret, er det en vekst på 4 208 tonn i første halvår.

Eksporten av klippfisk av torsk endte på 739,7 millioner kroner, en reduksjon på 110,8 millioner kroner fra i fjor. Samtidig falt prisen med 22 prosent eller 10,46 kr/kg fra samme periode i fjor. Verdien av klippfisk av sei endte på 539,3 millioner kroner, noe som er 11,7 millioner kroner eller 13 prosent mindre enn tilsvarende periode i fjor. Prisen ble samtidig redusert med 14 prosent.

Portugal var største marked for klippfisk med en eksportverdi på 443,4 millioner kroner, mens nest største marked Brasil hadde eksportverdi på 388,4 millioner kroner i første halvår.

Volumoppgang for saltfisk

Eksporten av saltfisk, hel og filet, kom på totalt 555,7 millioner kroner i første halvår. Det er en reduksjon på 68,3 millioner fra i fjor. Totalt økte eksportert volum med 3 143 tonn og endte på 22 824 tonn. Prisen gikk ned 23 prosent i perioden.

Portugal var største marked for saltfisk med 407,7 millioner kroner i eksportverdi, opp 22 millioner kroner eller 6 prosent fra første halvår i fjor.

Vekst for tørrfisk

Det ble eksportert tørrfisk for 190 millioner kroner i første halvår, 30 millioner kroner mer enn for samme periode i fjor. Eksportert volum økte med 489 tonn og endte på 1 997 tonn totalt for alle arter av tørrfisk.

Til Italia ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 111,6 millioner kroner, en oppgang på 24,3 millioner kroner fra samme tid i fjor. Gjennomsnittprisen falt med 19 prosent og endte på 117,48 kr/kg i perioden.

Reduksjon for fryst fisk

Eksporten av fryst hvitfisk var 1,72 milliarder kroner i første halvår. Dette er 51,2 millioner kroner eller 3 prosent mindre enn samme periode i fjor.

Eksportverdien av fryst filet ble redusert med 109 millioner til 427,7 millioner kroner, mens fryst hel fisk økte med 56,5 millioner, til totalt 1,24 milliarder kroner.

Største mottaker av fryst hvitfisk er Kina med eksportverdi på 534 millioner kroner, opp 4 millioner kroner eller 1 prosent fra samme periode i fjor.