Nedgang i eksporten av sild og makrell

Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk for 2,2 milliarder kroner i første halvår 2013.

Nedgangen er på 1,6 milliarder millioner kroner eller 42 prosent sammenlignet med fjoråret. Det ble i første halvår 2013 eksportert sild for 1,3 milliarder kroner, noe som utgjør en nedgang på 41 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. For makrell ser vi en nedgang i eksporten på 41 prosent til 643 millioner kroner, melder Norges sjømatråd.

– Nedgangen skyldes lavere kvoter og lavere priser. Markedene har hatt god tilgang på pelagisk fisk fra andre leverandørnasjoner. Med så varierende prisbilde som vi har sett den siste tiden, vil markedene gjerne vente lengst mulig før de kjøper, sier senioranalytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Hun legger til at første halvår i fjor til sammenligning var historisk høyt på grunn av høye priser på sild, og stor import av makrell.

Russland største sildemarked

Russland var det største sildemarkedet i første halvår, med 333 millioner kroner. Tyskland og Litauen kjøpte norsk sild for henholdsvis 189 og 139 millioner kroner.

Det ble eksportert 86 000 tonn fryst hel sild, noe som er 34 000 tonn mindre enn i første halvår i fjor. Silda har i hovedsak gått til Russland, Ukraina, Litauen og Egypt. I første halvår var prisen på fryst hel sild 7,39 kroner, noe som er en nedgang på 0,69 kroner fra samme periode i 2012. Nedgangen i eksporten av fryst hel sild i juni er på 12 prosent, til 10 000 tonn.

Det ble eksportert 43 000 tonn fryste sildefiletprodukter i første halvår. Dette er en reduksjon på 22 000 tonn. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Tyskland, Russland, Polen og Litauen. Prisene har i første halvår lagt gjennomsnittlig på 12,51 kroner per kilo, hvilket er 2,35 kroner under fjoråret. I juni har eksporten vært på 6 000 tonn, noe som er 39 prosent lavere enn i juni i fjor.

Kina største marked for makrell

Det er eksportert 59 000 tonn fryst hel makrell i første halvår, hvilket er 18 000 tonn mindre enn i første halvår året før. Importen av fersk makrell var de første fem måneder på 29 000 tonn, ned 15 000 tonn.

Kina, Russland, Japan og Ukraina har vært de største kjøperlandene. Gjennomsnittlig pris på fryst hel makrell har i første halvår lagt på 9,87 kroner, noe som er 3,16 kroner mindre enn samme periode i fjor.