Austevoll Seafood overtar Welcon Invest

Austevoll Seafood ASA kjøper seg opp til fullt eierskap i Welcon Invest AS.

Austevoll Seafood ASA (AUSS) har gjennom heleid datterselskap inngått avtale om erverv av 50 prosent av aksjene i Welcon Invest AS (Welcon) og vil dermed eie 100 prosent av selskapet, opplyser Austevoll Seafood i en børsmelding.

Origin Enterprises selger for 740 millioner kroner

AUSS har den 3. juli 2013 inngått avtale om erverv av 30 000 aksjer i Welcon fra Origin Enterprises Plc. Dette utgjør 50 prosent av aksjene i selskapet, og AUSS vil ved gjennomføringen av transaksjonen dermed eie 100 prosent av aksjekapitalen i Welcon. Welcon vil ved gjennomføring av transaksjonen endres fra å være et felleskontrollert selskap til å være et datterselskap i AUSS-konsernet, opplyses det i meldingen.

Kjøpesummen er avtalt til NOK 740 millioner. Aksjene vil bli oppgjort i kontanter og finansiert gjennom AUSS' eksisterende lånefasiliteter.

Transaksjonen må på vanlig måte meldes til Konkurransetilsynet og vil kunne medføre krav om melding i enkelte andre jurisdiksjoner. Kjøpet forventes gjennomført kort tid etter at transaksjonen er klarert hos konkurransemyndighetene, opplyser Austevoll Seafood.

– Kjøp av aksjene i Welcon er i tråd med AUSS' strategi om å vokse innenfor sine virksomhetsområder, her innenfor virksomhetsområdet Fiskemel og -olje, heter det i meldingen.

Mer om Welcon Invest AS
Welcons virksomhet er produksjon av fiskemel, proteinkonsentrat og olje i Nord Europa. Virksomheten består av innkjøp av råstoff, foredling og salg. Virksomheten har produksjonsfasiliteter lokalisert i Norge, UK og Irland. Welcon er aktør i en konkurranseutsatt og global næring.

Welcon ble etablert i 2003 og består i dag av seks produksjonsfasiliteter for fiskemel og -olje, samt tre produksjonsfasiliteter for proteinkonsentrat og olje. I tillegg har virksomheten en fasilitet i Egersund som er godkjent som grensestasjon for import av proteiner og oljer fra tredjeland. Virksomheten hadde i 2012 249 årsverk og selskapet ledes i dag av CEO Arne Møgster. Styret i Welcon består av Arne Møgster, Helge Singelstad, Tom O'Mahony (styrets leder) og Brendan Fitzgerald. Kilde: Austevoll Seafood ASA