Markerte Kystverkmuseet på Tungenes

Tungenes fyrmuseum. Foto: Kystverket

Rogaland: I fjor fikk Tungenes fyrmuseum en ny rolle, som et av Kystverkets fire nasjonale etatsmuseum. Den offisielle markeringen fant sted i dag fredag 28. august 2009.

Kystverkmusea består av fire museumsnettverk som til sammen skal bidra til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av Kystverkets virksomhetsområder. Tungenes etatsmuseum vil ha ansvaret for historien til los og trafikkovervåkingstjenesten, melder Kystverket.

– Ved å plassere Kystverkmusea på flere forskjellige steder viser man den store variasjonen vi har langs kysten. Nettverket gir muligheten til å dyrke forskjeller og utnytte samlet kompetanse. Vi får til en samordning og et samarbeid som gjør at man kan få til noe større enn om museene jobber på egen hånd, uttalte kystdirektør Kirsti L. Slotsvik under markeringen.

En viktig ressurs

– Jeg håper Kystverkmusea vil være en viktig ressurs i forbindelse med utviklings- og forvaltningsoppgaver for etatens kulturminneforvaltning, samtidig som de er opplevelsessentra som beretter og viser frem Kystverkets virksomhetsområde i et historisk og moderne perspektiv, sier seniorrådgiver Knut Baar Kristoffersen i Kystverket som har vært sentral i etableringen av Kystverkmusea.

Maritimt vitensenter

Tungenes fyr ble etablert i 1828. I dag er det Randaberg kommune som eier fyrstasjonen, mens Jærmuseet drifter anlegget. Randaberg er en av stifterkommunene bak Jærmuseet som er et regionalt kunnskapssenter for Rogaland og Agder-fylkene. Randaberg kommune og Jærmuseet ønsker å etablere et maritimt vitensenter med utgangspunkt i historien til lostjenesten, navigasjon og sjøbrukshistorien på Jæren, med spesiell fokus på den yngre generasjonen.

– Det er viktig å invistere i kunnskap og gjøre denne attraktiv for barn og unge. Vi ønsker å lage utstillinger og aktiviteter på Tungenes som utforsker naturvitenskap og teknologi, og som gir publikum gode opplevelser, sier leder Målfrid Snørteland ved Jærmuseet.