– Mer effektive fiskerier med utvidede rettigheter

Rettighetsbaserte fiskerier bidrar til bedre økonomi og styrkede fiskebestander. Det mente mange av deltakerne på en internasjonal konferanse på Island denne uken.

Konferansen ble arrangert av Institutt for økonomiske studier ved Islands universitet i samarbeid med Islands fiskeri- og jordbruksministerium og Nordisk ministerråd. Island har i år formannskapet i ministerrådet.

Altfor store fiskeflåter, overfiske og lav økonomisk avkastning. Det er noen av problemene fiskeriforvaltningene verden over forsøker å få bukt med. Spørsmålet om effektive fiskerier og spesielt økonomiske aspekter, stod i fokus for en internasjonal konferanse på Island 27. – 28. august 2009.

Positive effekter

Mange av deltakerne understreket at såkalte rettighetsbaserte fiskerier bidrar til bedre økonomi og styrkede fiskebestander. Rettighetsbaserte fiskeriforvaltninger bygger på at yrkesfiskere, foretak og andre parter tildeles individuelle rettigheter, for eksempel fangstkvoter og lisenser. Dette kombinert med muligheten til å selge rettighetene har vist seg å ha positive effekter på blant annet overdimensjonerte fiskeriflåter.

Utfordringer

Ifølge eksperter finnes det imidlertid store utfordringer også i rettighetsbaserte fiskeriforvaltninger – man må hele tiden ta sosiale, regionale og klimarelaterte forandringer i samfunnet i betraktning når forvaltningene utvikles. Mange understreket også viktigheten av at eieren av ressursene, i de fleste tilfellene staten, kan få del av verdiene fiskeriet skaper.

Sammenlignet metoder for fiskeriforvaltning

Målet for konferansen ”Efficient Fisheries Management” var å diskutere forvaltningene i ulike land og granske hvilke metoder som fungerer og hvilke som er mindre vellykkede. Konferansen var ytterst internasjonalt preget med deltakere fra blant annet Canada, New Zealand og USA i tillegg til Norden.

Forbedringspotensial

Fiskerispørsmål er et aktuelt tema på nordisk og europeisk nivå, ikke minst på grunn av revideringen av EUs fiskeripolitikk. Den nåværende felles fiskeripolitikken fungerer dårlig, samtidig som de nordiske landenes fiskerier betraktes som noen av de beste i verden. Nordisk ministerråd kommer aktivt til å forsøke å påvirke revideringen av EUs fiskeripolitikk. Det skal gjøres ved å presentere nordiske løsninger som innspill til revideringsprosessen.