Ikke redd for lageret av saltfisk

Norges Råfisklag tror prisfallet på torsk åpner for nye markeder, og mener at lageret av saltfisk ikke er uhåndterbart.

– Det er ingen tvil om at store deler av industrien sliter med markedet. Jeg vil nødig spå hvordan det går videre, men at det er et tøft år, er det ingen tvil om, sier assisterende direktør Svein Ove Haugland i Råfisklaget, til Finnmark Dagblad.

Men Haugland understreker at slett ikke alle sitter med fulle lager av saltfisk, selv om det gjentas som en sannhet. Han understreker også at det er produsert mindre saltfisk i 2009, enn året før.

Det lageret av saltfisk som vi har nå, er på ingen måte uhåndterbart, mener Haugland.

Nedgangen i torskeprisen utgjør en samlet verdinedgang på 1,1 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. For fiskeflåten er det store beløp. Den gode nyheten er at lav pris gir nye muligheter.

– Når torskeprisen har kommet så langt ned, åpner det for nye markeder. Torsken kommer tilbake til hyllene når prisen har falt såpass mye, sier Haugland til avisa.

Hva som skjer i industrien vil være avgjørende for situasjonen fremover, mener Haugland, som også kan vise til signaler om at det fra i sommer har vært brukbar flyt i omsetningen av torsk.