Fem år med risikovurderinger

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) runder fem år og markerer sitt femårsjubileum med et seminar, der det vil bli tatt et tilbakeblikk på fem år med risikovurderinger.

Er det farlig å spise sushi eller drikke lettbrus? Hvor skadelige er plantevernmidler for mennesker og miljø? Er religiøs slakting forsvarlig? Er det greit å bruke genmodifisert soya i dyrefôr?

Onsdag 9. september markerer VKM sitt femårsjubileum, og inviterer til formiddagsseminar med aktuelle smakebiter fra de første fem årene med risikovurderinger.

VKM

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble opprettet i 2004 som et uavhengig organ under Helse- og omsorgsdepartementet.

VKM gjør risikovurderinger på oppdrag for Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN), som bruker risikovurderingene som en del av grunnlaget når det skal iverksettes tiltak eller utarbeides nye forskrifter og instrukser om forhold som har å gjøre med trygg mat og spørsmål knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk.

Flere enn 80 vitenskapelige eksperter sitter i VKMs ni faggrupper og hovedkomité. Siden opprettelsen i 2004 har VKM publisert mer enn 300 risikovurderinger.

Program for seminaret

0900 – 0910 Velkommen – Bjørn Næss, nestleder i Hovedkomiteen

0910 – 0930 Presentasjon av VKM gjennom 5-årsmelding – Åshild Krogdahl, leder av Hovedkomiteen

0930 – 0940 VKMs første 5 år sett fra Mattilsynets ståsted – Joakim Lystad, Mattilsynet

0940 – 0950 VKMs første 5 år sett fra HODs ståsted – representant fra HOD

0950 – 1000 VKM i europeisk sammenheng – Kirstin Færden, direktør for VKM

1000 – 1020 Pause

1020 – 1040 Fôr til fisk og fisk til folk – risiko og nytte – Gro-Ingunn Hemre, medlem av faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr

1040 – 1100 Helse- og miljørisikovurdering av genmodifiserte planter - mais T25 – Knut G. Berdal, leder av faggruppen for GMO

1100 – 1120 Risikovurderinger av planteskadegjørere ved endringer i klima – Trond Rafoss, medlem av faggruppen for plantehelse

1120 – 1145 Dyrevelferd ved slakting av dyr – Wenche Farstad, leder av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

1145 – 1200 Avslutning

Seminaret er gratis og åpent for alle som er interesserte, opplyser VKM. Seminaret avholdes i Auditoriet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Lovisenberggata 8, Oslo.