Fiskarlag vil slå seg sammen

Færre fiskere i Finnmark kan føre til at fylkesfiskarlagene i Finnmark og Troms slår seg sammen.

– Det nye styret har fått i oppdrag å gå i forhandlinger mer Troms med tanke på en sammenslåing av de to fylkeslagene. Så skal vi selvsagt forhandle, men jeg er rimelig sikker på at vi blir enige med Troms i hvordan vi skal gjøre dette, sier leder i Finnmark Fiskarlag, Roger Hansen, til NRK Troms og Finnmark.

Det var på helgas årsmøte det enstemmig ble vedtatt å gå i forhandlinger med Troms fiskarfylking, melder NRK.

– Vi blir færre fiskere, og økonomien i begge lagene er svekket. Vi er nødt til å gjøre en del grep for at fiskerne som er tilsluttet organisasjonen Norges Fiskarlag får en best mulig, slagkraftig organisasjon i Troms og Finnmark, og da ser vi det som mest tjent at vi slår dem sammen, sier Hansen.

Ved en sammenslåing vil organisajonen bli mindre og på sikt vil dette styrke tallerøret for finnmarksfiskerne mener Roger Hansen, som er glad for at saken ble enstemmig vedtatt.