Oppfordrer til aktsomhet i snurrevadfisket

Illustrasjonsbilde. Fartøyet har ingen tilknytning til saken som omtales. Foto: Larsnes Mek. Verksted AS

Fiskeridirektoratet er kjent med flere tilfeller hvor deler av for store fangster er dumpet.

Overvåkningstjenesten for fiskefelt i Fiskeridirektoratet region Troms, har de to siste ukene registrert flere tilfeller hvor deler av store torskefangster blir dumpet på grunn av for store fangster, melder Fiskeridirektoratet.

Derfor går Fiskeridirektoratet nå ut med en generell aktsomhetsmelding til snurrevadflåten om å utvise stor aktsomhet i fisket.

– Mye av aktiviteten til torskeflåten foregår nå på kysten av Finnmark og vi har bare de siste to ukene registrert tre tilfeller der store deler blir dumpet for å berge mesteparten av fangstene. I tillegg har Kystvakten meldt om ett tilfelle fra Lofoten der et fartøy hadde problemer med å håndtere en for stor fangst. Disse sakene er rapportert inn til Fiskeridirektoratet region Troms hvor videre saksbehandling avgjør hvordan vi vil håndtere disse sakene, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Overvåkingstjenesten for fiskefelt.

– Stort problem

De tre tilfellene er alle fra finnmarkskysten og skriver seg fra tilfeller hvor Overvåkingstjenesten for fiskefelt har observert hva som foregår.

Det er derfor mye som tyder på at dette nå er et generelt stort problem for denne delen av torskeflåten, mener direktoratet.

– Dette bekymrer oss og peker tydelig på hva som er utfordringene for snurrevadflåten når fiskekonsentrasjonene er så tett. Det er derfor viktig at flåten er oppmerksom på dette og innretter sitt fiske deretter. Observasjonene og tilbakemeldinger gir også Fiskeridirektoratet og Kystvakten ekstra grunn til å følge nøye med på snurrevadfisket framover, sier Jensen.

– Lovende testing

Havforskningsinstituttet har testet ut et system for å slippe ut overskuddsfangst i snurrevad og forsøkene er lovende.

Prinsippet er det samme som er utprøvd på noen trålere i fjor høst og i vinter.