– Havfisk brøt leveringsplikt i 2011

Nærings- og fiskeridepartementet har fattet vedtak om midlertidig tilbakekall av ervervstillatelsen for to av trålerne til Havfisk ASA.

De tilbakekalles for to uker hver. Det innebærer at de ikke kan drive fiske i den aktuelle perioden.

– Bakgrunnen er at Havfisk i 2011 ikke overholdt sine leveringsvilkår. Dette er alvorlig. Pålagte forpliktelser skal overholdes, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Klagesaken har ligget i departementet siden 2012 uten å bli endelig avgjort. På grunn av den lange samlede saksbehandlingstiden, er tilbakekallet redusert sammenliknet med Fiskeridirektoratets vedtak, som til sammen var på sju måneder, opplyser departementet.

I mellomtiden har selskapet omorganisert og endret navn fra Aker Seafoods ASA til Havfisk ASA.