Nytt bevaringsområde for hummer

Nærings- og fiskeridepartementet etablerer et nytt bevaringsområde for hummer ved Lindesnes.

– Lindesnes kommune har ønsket å etablere et bevaringsområde for hummer og derfor lager vi nå en forskrift som oppfyller ønsket fra lokalsamfunnet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Det nye bevaringsområdet i Lindesnes inngår i prosjektet «aktiv forvaltning», hvor man i samarbeid med flere kommuner prøver ut forvaltningstiltak i «mikroskala» for å få mer kunnskap om de lokale hummerbestandene, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Vi har sett at tidligere etablerte bevaringsområder har gitt gode resultater for hummerbestandene lokalt og vi er glade for å kunne sett i gang dette forskningsinitiativet for en aktiv forvaltning av hummerbestanden ved Lindesnes, sier Aspaker.

Det er fastsatt en ny forskrift om bevaringssone for hummer i Lindesnes kommune fra 1. oktober 2014, og bevaringsområdet er gitt en varighet på 5 år.