Pelagiske dager 2009

Eksportutvalget for fisk, Nordea Bank ASA, Norges Sildesalgslag og FHL - Pelagisk forum inviterer til Pelagiske dager 2009 i Bergen. 9. - 10. september 2009.

Vil Tyrkia bli det neste store markedet for norsk pelagisk fisk og hvem spiser silden i Nigeria? Dette er to av mange spørsmål som vil bli besvart under Pelagiske dager i Bergen 9. til 10. september.

Hvorfor pelagisk fisk har vært så etterspurt i mange markeder på tross av den pågående finanskrisen er noe ingen kan besvare fullstendig, men vi vil forøke å nærme oss et svar gjennom å se på utviklingen i noen av de største markedene for norsk pelagisk fisk: Russland, Japan og Ukraina, melder Eksportutvalget for fisk (EFF).

Vi vil også få presentasjoner rundt kronekursens betydning og utvikling, om man får betalt for de varene man eksporterer fra pelagisk industri og EUs innføring av krav til fangstsertifikater fra 2010, skriver EFF.

Det blir også en smak av sild når konferansen avsluttes, men før det har vi to presentasjoner som tar for seg den pågående prosessen for å finne gode forskningsprosjekter for pelagisk næring, opplyser EFF.