Svak eksportvekst tross importforbud

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,8 milliarder kroner i august. Det er en økning på 157 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med august måned i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 42,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 5,9 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, melder Norges sjømatråd.

– Effekten av at Russland, som vårt største sjømatmarked, innførte importforbud for matprodukter fra Norge 7. august er spesielt merkbart for eksporten av ørret og sild. Vi ser imidlertid ikke de samme utslagene for et globalt produkt som laks. Volumet av eksportert laks økte med 11 prosent i august, og til tross for lavere eksportpris, ser vi en fortsatt vekst i eksportverdien av norsk laks og for norsk sjømat totalt, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Svakt opp for laks

Norge eksporterte laks for 3,3 milliarder kroner i august. Det er en økning på 101 millioner kroner, eller 3 prosent, målt mot august i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 28,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 4,5 milliarder kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i august måned 36,04 kroner, mot 40,73 kroner i august i fjor. Som for foregående måned, er Polen og Frankrike de største kjøperne av laks fra Norge.

Det ble eksportert ørret i august måned for 150 millioner kroner. Det er en nedgang på 60 millioner kroner, eller 28 prosent fra august i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 133 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i august var Hviterussland og Polen.

Nedgang for sild, økning for makrell

Eksporten av sild falt med 5 millioner kroner, eller 3 prosent i august til en samlet verdi av 147 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 1,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på 104 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Ukraina og Polen er de største markedene for sild i august.

Makrelleksporten økte i august med 7 millioner kroner, til totalt 49 millioner kroner. Hittil i år er eksporten av makrell økt med 253 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, til totalt 1 milliard kroner. Tyrkia og Romania var de største markedene for makrell i august.

Vekst for klippfisk, ned for saltfisk

Eksporten av klippfisk økte med 25 millioner kroner i august, til en samlet verdi på 298 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 132 millioner kroner på torsk, 130 millioner på sei, mens resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk i august var Portugal, mens Brasil var det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 7 millioner kroner i august og endte på totalt 22 millioner kroner. 18 millioner kroner av verdien var for torsk. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Ned for fersk torsk, opp for fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 2 millioner kroner i august, til en total eksportverdi på 44 millioner kroner. I august økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 39 millioner kroner til totalt 150 millioner kroner. Av den ferske torsken går 99 prosent til EU. Av den fryste fordeler det seg med 49 prosent på EU og 45 prosent på Kina.

Russland

Eksporten av norsk sjømat til Russland falt med 444 millioner kroner i august måned, tilsvarende en reduksjon på 82 prosent sammenlignet med august i fjor.

Les også: Russisk importforbud for norsk sjømat 07.08.2014