Ønsker avskaffe omlastingsforbudet

Fiskebåtredernes Forbund går i mot å opprettholde omlastingsforbudet for fisk mellom fartøyer.

Det kommer frem i høringsuttalelsen som Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) har sendt til Fiskeri- og kystdepartementet, angående etterkontroll av deltakerloven.

Fiskebåtredernes Forbund mener at det i utgangspunktet bør være minst mulige restriksjoner på handelen med fisk, og at det derfor ikke bør være forbud mot omlasting av fisk mellom fartøyer dersom dette kan skje i ordnede forhold. Dette gjelder enten omlastingen skjer i territorialfarvannet eller i Norges økonomiske sone, skriver Fiskebåt i en uttalelse, opplyser forbundet på sin nettside.

Forbundet mener videre at norsk fiskeindustri over tid vil overleve bare dersom den er i stand til å tilby fisker konkurransedyktige priser, og at det vil være feilslått politikk å bruke fiskeriforbudsloven til å subsidiere norske landanlegg på bekostning av fiskerne. Fiskebåtredernes Forbund går derfor imot å opprettholde forbudet mot omlasting fra norske fartøyer til utenlandske fartøyer i territorialfarvannet.

Fiskebåtredernes Forbund presiserer i uttalelsen at forbundet er svært positiv til de tiltak Norge har tatt initiativ til når det gjelder restriksjoner med hensyn til ukontrollert omlasting i Barentshavet, og mener at dette har gitt gode resultater. Forbundet legger til grunn at spørsmålene som diskuteres i denne sammenheng ikke vil redusere muligheten til å iverksette tiltak mot omlasting av kontrollmessige hensyn.

Relatert sak: – Bostedskrav må endres 24.08.2009