Sterk makrelleksport i november

Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk til en verdi av 1,1 milliarder kroner i november 2014.

Dette er omtrent på samme nivå som november året før med en svak økning på 1 prosent, eller 9 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for 6,8 milliarder kroner. Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, melder Norges sjømatråd.

Norge har eksportert sild for 2,3 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 3,9 milliarder kroner, en økning på 42 prosent fra samme periode i fjor. Kina er det største markedet for pelagisk fisk, foran Japan og Nederland.

– Store fangstvolumer av makrell har funnet veien til markedene i Asia og gitt gode eksporttall, selv etter rekordmåned i oktober, sier Kristin Lien, senior analytiker i Norges sjømatråd.

I november har Norge eksportert sild for 464 millioner kroner. Dette er en nedgang på 20 prosent sammenlignet med samme måned året før. Makrelleksporten kom på 598 millioner kroner, noe som er en økning på 46 prosent sammenlignet med november året før.

Kina største makrellmottaker

Hittil i år er det eksportert 367 000 tonn fryst hel makrell. Det er en økning på 59 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Kina, Japan, Nigeria og Nederland. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og går hovedsakelig videre til konsum i Japan.

Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 10,25 kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 9 prosent fra samme periode i fjor. I november ble det eksportert 59 000 tonn fryst hel makrell, noe som er 76 prosent mer enn for samme måned i fjor. De største volumene har gått til Kina, Japan og Nigeria.

Ukraina største sildemarkedet hittil i år

Det er eksportert 133 000 tonn fryst hel sild hittil i år, noe som er en nedgang på 24 prosent fra samme periode i fjor. Ukraina, Russland og Litauen var de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild havnet på 7,09 kroner per kilo, noe som er 3 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

I november ble det eksportert 18 000 tonn fryst hel sild, noe som er 60 prosent mindre enn i november året før. De største volumene har gikk til Ukraina og Litauen.

Det er eksportert 90 000 tonn fryste sildefiletprodukter hittil i år, noe som er en økning på 1 prosent fra samme periode i fjor. De største markedene målt i volum har vært Tyskland, Polen, Litauen og Russland. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har vært på 11,55 kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I november ble det eksportert 19 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 13 prosent mindre enn året før. De største volumene gikk til Polen og Tyskland.