Kvoteavtale med Grønland for 2015

Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2015.

– Jeg er glad for at Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Jeg har også merket meg at utnyttelsen av kvotene ved Grønland har vært svært god i år.

Kvotenivået for de fleste bestandene videreføres på samme nivå som for 2014. Imidlertid vil norske fiskemuligheter på pelagisk uer reduseres, mens kvotene på blåkveite og vanlig uer økes. Norge og Grønland er også enige om å videreføre det gode forskingssamarbeidet.

Grønlands kvote i Barentshavet er i likhet med 2014 satt til 3500 tonn torsk, 950 tonn hyse og 700 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 260 tonn bifangst av andre arter, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Den norske blåkveitekvoten ved Vest-Grønland er videreført med 900 tonn. Ved Øst-Grønland er blåkveitekvoten økt med 225 tonn til totalt 500 tonn og kveitekvoten videreføres på 160 tonn. Torskekvoten videreføres med 1200 tonn, kvoten for bunnlevende uer økes med 200 tonn til totalt 800 tonn. Den pelagiske uerkvoten er tatt ut på grunn av den dårlige bestandssituasjonen. I tillegg har norske fartøy en kvote på 150 tonn bifangst av andre arter.

Forskningssamarbeidet videreføres for blåkveite torsk, uer og makrell. Partene har også identifisert mulige områder for å utvide dette samarbeidet, bl.a. klimaendringenes effekt på fiskebestandene i Vest-Norden.

Les mer
Protokoll fra møte i det norsk-grønlandske kontaktutvalget (PDF 372 kB)