Kvoteavtale med Færøyene for 2015

Illustrasjonsfoto: Fiskebåt

Norge og Færøyene er enige om kvoteavtale for 2015.

– Det er veldig bra at Norge og Færøyene er enige om kvoteavtale for 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Jeg har også merket meg at volumet på kvotene har vokst og at det gir nye muligheter for flere av våre flåtegrupper, sier Aspaker.

– Volummessig er kvoteavtalen tilbake på omtrent samme nivå som før makrellkonflikten, som vi la bak oss tidligere i år, fortsetter aspaker.

Norske fartøy kan fiske 1900 tonn lange/blålange, 1600 tonn brosme, 500 tonn sei og 800 tonn andre arter. Norge får også en makrellkvote på 5140 tonn. Denne kvoten kan fiskes både i Færøyenes farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann.

Norges gis også adgang til å fiske inntil 80 000 tonn kolmule fra Norges kyststatsandel i Færøyenes sone, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Til gjengjeld får Færøyene fiskekvoter i Barentshavet. Færøyene kan fiske 4121 tonn torsk, 900 tonn hyse, 800 tonn sei og 200 tonn andre arter.

Les mer
Protokoll fra drøftelser mellom norske og færøyske myndigheter om gjensidige fiskerettigheter i 2015 (PDF 3.91 MB)