Miljøsamarbeid med Bellona

Bellona og Norges sjømatråd går sammen om å fremme og fortelle historien om sunn og bærekraftig norsk sjømat.

Det treårige samarbeidet ble lansert med å invitere fiskeriminister Elisabeth Aspaker til bærekraftig sildeverksted.

Kloden står overfor en eksplosiv befolkningsvekst. Fra dagens sju milliarder mennesker skal folketallet opp til ni milliarder mennesker innen 2050. FNs matsikkerhetskomité har slått fast at bærekraftig fiskeri og akvakultur spiller en sentral rolle for å møte både befolkningsvekst og for å løfte folk ut av fattigdom, fremholder Sjømatrådet i en pressemelding.

– Mer mat må i framtiden komme fra havet og vi er helt avhengig av oppdrett og fiskeri skjer på en bærekraftig forsvarlig måte. Sunne hav gir grunnlag for sunne liv for fremtidige generasjoner, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Norske forbilder

Fiskeri- og havbruksnasjonen Norge er og skal være et internasjonalt forbilde og inspirasjonskilde til bærekraftig høsting av mat fra havet. På fiskerisiden er for eksempel torskestammen i Barentshavet regnet som verdens best forvaltede torskestamme, norske forvaltningsmodeller brukes som et globalt forbilde for bærekraftig fiske på pelagiske arter - og på havbrukssiden er norske selskap i front når det gjelder initiativ for bærekraftig havbruk, skriver Sjømatrådet.

– Bellona har de siste årene søkt en aktiv posisjon for å bruke det vi har for mye av til å produsere det vi trenger mer av. Verden har en enorm etterspørsel etter mat, renere energi og flere grønne arbeidsplasser. Havbruksnæringens miljøutfordringer kan løses, næringen kan bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig skape fremtidens grønne arbeidsplasser, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Hauge legger ikke skjul på at verdens store utfordringer har behov for nye allianser, nye løsninger og nye strategier. Bellona-lederen mener det nye samarbeidet med Norges sjømatråd er strategisk viktig for å oppnå Bellonas ambisiøse miljømål for bærekraftig norsk matproduksjon til havs.

– Tjener kloden og folkehelsen

Nettopp for å fremme norske myndigheters og den norske sjømatnæringens arbeid for et sunt marint økosystem og bærekraftig fiskeri og havbruk, har Norges sjømatråd og Bellona i dag signert en avtale.

– Norges sjømatråd og Bellona får med dette en formalisert dialog i debatten om bærekraftig sjømat. Det håper vi skal tjene helsen til både kloden og dens befolkning, sier kommunikasjonssjef Geir Bakkevoll i Norges sjømatråd.

– Faktabasert debatt

Hovedformålet i samarbeidsavtalen mellom Sjømatrådet og Bellona er kommunikasjon om bærekraftig sjømat.

– Dette betyr ikke at noen av partene skal styre hva den ene parten skal verken mene eller si. Vi tror imidlertid at vi sammen kan bidra til en faktabasert og vitenskapelig debatt rundt helseriktig sjømat for verdens befolkning, og at vi ved flere anledninger kan forsterke hverandres budskap når vi går sammen om å løfte fram de gode eksemplene fra den norske sjømatnæringen, sier Geir Bakkevoll i Norges sjømatråd.

– Bærekraftige juletips

Samarbeidet ble lansert hos Kulinarisk Akademi i dag, med et sildeverksted sammen med statsråden, i avtalens ånd om å fremme bærekraftige og sunne valg.

– Ikke minst i julen er bærekraft og sunnhet ettertraktet vare, både når vi handler julegaver og lager julemenyer. Derfor er vår første leveranse til Bellona et kurs i å lage de sunneste og mest bærekraftige julegavene som tenkes kan: Sildepålegg på glass, sier Bakkevoll.