Økt eksport av pelagisk fisk i 2014

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte pelagisk fisk for 7,5 milliarder kroner i 2014. Det er en økning på 9 prosent fra året før.

Norge eksporterte makrell for 4,1 milliarder kroner i 2014. Det er ny eksportrekord for makrell og tilsvarer en økning på 43 prosent fra året før. Det ble eksportert sild for 2,7 milliarder kroner i 2014. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før, melder Norges sjømatråd.

Japan er det største eksportmarkedet for pelagisk fisk i 2014, etterfulgt av Kina og Nederland.

– Økt eksportverdi er et resultat av høyere makrellkvote og sterk etterspørsel etter makrell i markedene, sier senioranalytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd. Eksporten av makrell til Asia øker med markeder som Kina, Japan og Sør-Korea. I tillegg har eksporten til Nigeria økt.

– Nedgang i sildeeksporten skyldes i hovedsak reduserte kvoter og det russiske importforbudet som ble innført i august 2014. God etterspørsel fra andre markeder og fleksibilitet fra norsk næring har imidlertid i stor grad veid opp for denne nedgangen, sier Lien.

Kina største mottakerland for makrell

Kina var i 2014 det største mottakerlandet for makrell fra Norge, med 821 millioner kroner. Det er en økning på 44 prosent fra 2013. Stort sett blir all makrell som går til Kina prosessert og videreeksportert til Japan.

Den direkte eksporten til Japan økte med 17 prosent fra året før og endte på 809 millioner kroner. Samlet sett betyr det at over 40 prosent av makrellen som er eksportert fra Norge, ender opp til konsum i Japan. Nigeria, Sør-Korea og Nederland følger Japan på listen over Norges største mottakerland for makrell.

Det ble eksportert 388 000 tonn fryst hel makrell i 2014, noe som er 60 prosent mer enn året før. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var 10,22 kroner i 2014. Det er en nedgang på 9 prosent fra 2013.

Tyskland største sildemarked

Tyskland var det største markedet for norsk sild i 2014. Norge eksporterte sild for 365 millioner kroner til Tyskland i 2014. Videre ble det eksportert sild for 356 millioner til Litauen, 349 millioner kroner til Russland og 286 millioner kroner til Ukraina.

Ukraina største marked for frossen hel sild

Det ble eksportert 138 000 tonn frossen hel sild i 2014, en nedgang på 37 prosent fra året før. Gjennomsnittsprisen på frossen hel sild i 2014 var 7,09 kroner, en nedgang på 2 prosent fra 2013.

Det største markedet for frossen hel sild i 2014 var Ukraina med 35 000 tonn, noe som er 4 prosent mindre enn året før. Deretter Russland med 31 000 tonn, noe som er 58 prosent mindre enn året før. Så følger Litauen med 26 000 tonn, 29 prosent mindre enn året før.

Tyskland største marked for frosne sildefiletprodukter

Norge eksporterte 109 000 tonn frosne sildefiletprodukter i 2014. Det er 5 prosent mer enn i 2013. Gjennomsnittsprisen på frosne sildefiletprodukter var i 2014 på 11,92 kroner, 2 prosent lavere enn i 2013.

Det største markedet for frosne sildefiletprodukter i 2014 var Tyskland med 31 000 tonn, noe som er 14 prosent mer enn året før. Deretter følger Polen med 20 000 tonn, 16 prosent mer enn året før, og Litauen med 14 000 tonn, som er 37 prosent mer enn året før.