Tidenes torskeeksport i 2014

Aldri før har Norge eksportert mer torsk, sei, hyse og annen hvitfisk enn i 2014, både målt i verdi og volum.

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 12 milliarder kroner i 2014. Det er 20 prosent, eller 2 milliarder mer enn året før. Målt i volum ble det eksportert 442 000 tonn. Det er 3 prosent mer enn i 2013.

Det er torsken som lager jubel og slår til med nye rekorder, både for fersk, frossen og klippfisk. Totalt ble det eksportert torsk for 7,2 milliarder kroner, noe som er 25 prosent mer enn i 2013. Målt i volum økte torskeksporten med 13 prosent, til 260 000 tonn i 2014.

– Etter flere år med lave torskepriser har vi endelig fått et prisløft, og kombinert med tidenes torskekvantum blir det eksportrekord for torsken, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd. I tillegg har en gunstig valutasituasjon vært til god hjelp for torsken i året som har gått, sier Johansen.

Største mengde noensinne for klippfisk

Norge eksporterte klippfisk for 3,7 milliarder kroner i 2014. Det er 19 prosent, eller 586 millioner kroner mer enn i 2013. Det ble totalt eksportert 99 135 tonn klippfisk i 2014, noe som er 2 542 tonn mer enn i 2013, og tidenes høyeste volum.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 1,9 milliarder kroner, en økning på 334 millioner kroner fra 2013. Verdien av klippfisk av sei kom på 1,4 milliarder kroner, noe som er 218 millioner kroner mer enn i 2013. Brosme, lange og annen klippfisk økte også fra 301 millioner kroner til totalt 336 millioner kroner.

Største enkeltmarked for klippfisk er Portugal, og eksporten kom på 1,1 milliarder kroner i 2014, 276 millioner mer enn i 2013. Brasil som er nest største marked totalt, og største marked for klippfisk av sei, hadde en vekst på 202 millioner kroner, til totalt 1 milliard kroner.

Godt år for saltfisk

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 18 prosent, eller 137 millioner kroner, til totalt 909 millioner kroner i 2014. Målt i volum økte eksporten av saltfisk med 2 prosent, til totalt 31 766 tonn. Portugal kjøpte 70 prosent av all norsk saltfisk i 2014, til en verdi av 614 millioner kroner.

Nigeria størst på tørrfisk

Norge eksporterte tørrfisk og tørkede produkter for 899 millioner kroner i 2014. Det er 23 prosent mer enn i 2013. Målt i volum økte eksporten av tørrfisk og tørkede produkter med 35 prosent i 2014, til totalt 18 126 tonn. Disse fordeler seg på 7406 tonn på hel tørrfisk og 10 584 tonn på hoder og rygger.

Til Italia og San Marino ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 286 millioner kroner. Det er 8 prosent mindre enn i 2013. Total mengde ble 2546 tonn i 2014, ned fra 2713 tonn i 2013.

Nigeria kjøpte hel tørrfisk for 254 millioner kroner i 2014, tilsvarende en økning på 64 prosent fra året før. I tillegg kjøpte Nigeria tørkede hoder og rygger for 232 millioner kroner. Til sammen kjøpte Nigeria hel tørrfisk, tørkede hoder og rygger for 486 millioner kroner. Det er en økning på 57 prosent fra 2013.

Prisvekst for fryst gir ny rekord

Eksporten av frosne torskefiskprodukter økte med 730 millioner kroner, til totalt 4,4 milliarder kroner i 2014. Aldri tidligere har verdien for frossen torskefisk vært så høy.

Det er hel rundfrossen torsk, hyse og uer som står for veksten, og det er prisøkning som drar opp verdien. Total eksportverdi for hel rundfrossen toske ble 3,6 milliarder kroner, 23 prosent eller 677 millioner mer enn året før. Verdien av frossen filet gikk opp med 7 prosent, til 751 millioner kroner.

For frossen filet er Storbritannia største marked, og står for 45 prosent. For rundfrossen hel fisk er Kina det viktigste eksportmarkedet, og står for 46 prosent.

Mer skrei til flere markeder ga ferskfiskrekord

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 2,4 milliarder kroner. Det er 23 prosent eller 443 millioner kroner mer enn i 2013. Mengden som ble eksportert var totalt 103 959 tonn, og aldri tidligere har eksporten vært større, verken i verdi eller volum.

Fersk filet økte med 50 millioner til 457 millioner kroner i 2014. Det er prisøkning for de fleste arter. Prisen for fersk torskefilet økte med 10 prosent og fersk hysefilet økte med 15 prosent i 2014.

Norge eksporterte fersk hel torsk for 1,2 milliarder kroner i 2014, det er 37 prosent, eller 328 millioner kroner mer enn året før. Prisen for fersk hel torsk lå 8 prosent over nivået i 2013. Selv om over halve kvantumet går inn til Danmark før det distribueres utover Europa, ble det eksportert fersk torsk og skrei til stadig flere markeder i 2014, fra 40 til 45 markeder.