Klart for Norges største mineralfunn

Et nytt gruveprosjekt i Naustdal kan gi jobb til 500 på landsbasis.

– Det ligger store verdier skjult i fjellene våre som kan bidra til viktig verdiskaping i lokalsamfunn, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har behandlet planene til Nordic Mining om å starte gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag stadfestet reguleringsplanen, og Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi i Førdefjorden.

– Norge trenger flere ben å stå på. Engebøprosjektet skal hente ut verdifulle mineraler, som brukes i alt fra tannkrem til maling og som metall i fly og sportsutstyr. Engebø vil bidra til økt aktivitet og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Det er funnet store forekomster av rutil i Engebøfjellet. Regjeringen har satt som en forutsetning for å kunne tillatte fjorddeponi at det marine miljøet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er derfor strenge krav til overvåking av utslipp. Overvåking og dokumentasjon skal kontrolleres av myndighetene. Det er første gang det er stilt krav i en utslippstillatelse om å dokumentere at sjømaten er trygg.

– Engebøprosjektet er det største planlagte mineralprosjektet i Norge. Vi snakker her om investeringer på rundt to milliarder kroner, sier Mæland.

Det kan være nok ressurser for utvinningsvirksomhet i nærmere 50 år. Prosjektet vil gi et bidrag til norsk verdiskaping på om lag 500 millioner kroner per år. Forskningsstiftelsen SINTEF anslår at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen. Totalt kan det bety 300 arbeidsplasser i Sunnfjord-regionen og 500 på landsbasis, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Skal Norge sikre fremtidens arbeidsplasser og velferd må vi ha konkurransedyktige bedrifter. Mineralnæringen kan være en motor for økt aktivitet og flere arbeidsplasser i distriktene, sier Mæland.