Skal gjøre fjordene rene

I dag starter et unikt forskningsprosjekt som kan gi rene grenlandsfjorder. Over 70.000 kvadratmeter med sjøbunn skal dekkes til i Eidangerfjorden og Ormerfjorden.

Hvis prosjektet blir vellykket, kan også Frierfjorden bli renset på denne måten. Gjennom flere tiår med industri har fjordene fått kraftig juling og blitt proppet med giftige dioksiner og andre miljøgifter. Norges Geologiske Institutt bruker 20 millioner kroner på det de håper skal bli et revolusjonerende miljøprosjekt. Målet er å oppheve restriksjonene for inntak og omsetning av fisk og skalldyr, skriver Porsgrunns Dagblad.

– Prosjektet vil ta for seg de områdene som er mindre forurenset. Så får vi se om det er mulig å gjennomføre disse også i enda mer belastede områder som for eksempel Frierfjorden, sier prosjektleder Espen Eek.

Prøveprosjektet tar for seg fire områder, hvorav det ene ligger like utenfor Heistad. 70.000 kvadratmeter med sjøbunn skal dekkes til med til sammen 3.500 kubikk med masse. Det største testfeltet er på 40.000 kvadratmeter. Massen som brukes er leire, aktivt kull og knust kalkstein. Kongstanken er å hindre at miljøgiftene siver ut.

Deler av fjordbunnen som skal tildekkes ligger på 100 meters dyp. Metoden er tidligere blitt brukt på opptil 5-6 meters dyp i Trondheim.

– Når vi nå forsøker med tildekking av sedimenter på 100 meters dyp, er det faktisk en verdensrekord, sier teknisk ekspert Gerard Cornelissen ved NGI, til avisa.