Nergård investerer 40 mill. i ny sildelinje

Nergård konsernet moderniserer sildfabrikken ved Bø Fiskeindustri i Vesterålen for 40 millioner kroner.

- Vi har hatt en gjennomgang av planene, og bekrefter den planlagte utbygginga, etter at vi har fått ny stedlig leder på plass. Anlegget skal moderniseres, bli mer effektivt og få større volum. Vi skal produsere mer filét av silda enn tidligere i Bø, sier konsernleder i Nergård, Magnar Pedersen til Bladet Vesterålen.

De nye sildlinjene skal stå ferdige til sildsesongen høsten 2010, sier Magnar Pedersen. Til tross for vanskelige tider for saltfisk, velger Nergård også å satse sterkere på kvitfisk ved anlegget i Bø. Spesielt torsk.

– Ferskpakking og saltfisk, først og fremst av torsk – noe innfrysing og seiproduksjon som tidligere. Vi har konsentrert oss mest om modernisering av fabrikken, mens planene for kvitfisk ikke er helt klare. Volumet avhenger selvfølgelig av hva vi får tak i av råstoff. Vi håper dette kan gi et løft for anlegget, sier Pedersen til avisa.

Det skal også bygges et stort fryseri ved havna, til ytterligere 20 – 25 millioner kroner. Men før den tid skal Bø kommune fylle ut industriområdet, samt at det skal bygges en stor kai.