Mange fiskeredskaper beslaglagt på Vestlandet

Fiskeridirektoratet har gjort så mange som 51 beslag under hummerkontrollene på Vestlandet den siste uken.

Kontrollene fortsetter i inneværende uke, melder Fiskeridirektoratet.

Hummeren er en truet art langs norskekysten, og det er derfor ikke lov til å fange hummer før 1. oktober. Det er også satt egne regler for krabbeteiner og torskeruser blant annet for å forhindre uønsket fangst av hummer.

Mange beslag

Til tross for den alvorlige situasjonen for hummerbestanden ser Fiskeridirektoratet at en del fritidsfiskere stadig faller for fristelsen til hummerfangst mens det ennå er fredningstid.

Den siste uken har Fiskeridirektoratet derfor drevet aktiv kontrollvirksomhet for å bekjempe ulovlig hummerfiske på Vestlandskysten. Resultatet av kontrollene i uke 35 så langt i uke 36 er beslag av 11 torskeruser, 37 teiner, 2 garn og 1 glip. Det er også delt ut 5 advarsler.

«Munin» kontrollerer

Det er Fiskeridirektoratets eget fartøy «Munin» fra Sjøtjeneste Sør som har stått for kontrollene og beslagene. «Munin» er fortsatt på Vestlandet, og vil fortsette sine kontroller i tiden som kommer.

Beslaglagt utstyr blir levert politiet sammen med en anmeldelse, opplyser Fiskeridirektoratet.