Tidenes toppnotering for torsken

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen bunnfisk for 4 milliarder kroner i første kvartal. Det er 15 prosent eller 529 millioner kroner mer enn første kvartal i 2015.

Volumet økte med 17 prosent og det er særlig ferske og fryste produkter som øker, melder Norges sjømatråd.

– Til tross for større fangster i mars ser vi ikke det typiske prisfallet for ferskfisken, og for tredje måned på rad er det toppnotering for torsken, sier Ove Johansen analytiker hos Norges sjømatråd.

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 1,39 milliarder kroner og aldri tidligere har verdien vært høyere i et første kvartal. Det er en økning på 27 prosent eller 296 millioner kroner fra første kvartal 2015. Målt i volum økte eksporten med 19 prosent fra første kvartal i fjor.

Norge eksporterte skrei for 162 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 48 prosent eller 53 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Volumet økte med 26 prosent fra 3 542 tonn til 4 469 tonn i samme periode. Gjennomsnittsprisen økte med 17 prosent til 36,43 kroner per kilo.

Fersk hel torsk økte med 27 prosent eller 152,5 millioner kroner til totalt 718 millioner kroner i første kvartal. Mengden gikk opp med 3 215 tonn til 25 624 tonn. Fersk hel sei økte med 3 863 tonn til 5 514 tonn, opp 234 prosent. Fersk hel hyse økte med 336 tonn til 5 743 tonn.

Eksporten av fersk filet kom på 215 millioner kroner, 29 millioner kroner eller 16 prosent over fjorårets første kvartal. Eksporten av fersk torskefilet gikk ned med 2,5 millioner kroner til 157 millioner kroner. Eksporten av fersk hysefilet økte med 27 millioner kroner til 50,7 millioner kroner.

Rekord for fryste torskefiskprodukter

Salget av fryste torskefiskprodukter økte med 29 prosent eller 264 millioner kroner til totalt 1,17 milliarder kroner. Aldri tidligere har eksportverdien for fryste produkter vært høyere i første kvartal.

Det er fryst hel torsk som står for størst økning, fra 271 millioner til 493 millioner kroner. Mengden økte med 64 prosent fra 11 065 tonn til 18 179 tonn. Gjennomsnittsprisen økte med 11 prosent til 27,16 kroner per kilo.

Største mottaker av fryst hel torskefisk i første kvartal var Kina, som økte fra 263 til 312 millioner kroner.
Fryst filet økte fra 219 millioner kroner til 260 millioner kroner i første kvartal i år. Gjennomsnittsprisen for fryst filet lå 16 prosent over samme tid i fjor.

Største marked for fryst filet i første kvartal var Storbritannia med en verdi på 116 millioner. Det er en økning på 32 prosent fra samme periode i fjor.

Redusert eksport av klippfisk

Det ble eksportert klippfisk for 815 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 17 prosent eller 165 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Totalt ble det eksportert 18 511 tonn klippfisk, som er en reduksjon på 16 prosent eller 3 411.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 408 millioner kroner i første kvartal. Det er en reduksjon på 15 prosent, eller 72 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen var 7 prosent over prisen i første kvartal i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 337 millioner kroner i første kvartal, noe som er 81 millioner kroner mindre enn første kvartal i fjor. Gjennomsnittsprisen på sei lå 10 prosent under prisen i første kvartal i fjor.

I første kvartal ble det eksportert klippfisk til Brasil for 251 millioner kroner. Det er en nedgang på 34 prosent. Nest største marked, Portugal ble redusert med 19 millioner kroner til totalt 229 millioner kroner i første kvartal.

Økt saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, gikk opp med 103 millioner kroner til totalt 443 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 30 prosent fra første kvartal i fjor. Mengden hel saltet torsk økte med 19 prosent til totalt 9 182 tonn, samtidig som gjennomsnittsprisen økte med 12 prosent, målt i norske kroner.

Portugal er største marked for saltfisk med en andel i første kvartal på 70 prosent. Portugal kjøpte saltfisk for 310 millioner kroner, en økning på 106 millioner kroner fra samme tid i fjor.

Tørrfisk til høyere pris

Det ble eksportert hel tørrfisk for 161 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 28 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Volumet ble redusert med 7 prosent, fra 1 172 tonn til 1 095 tonn i første kvartal i år. Gjennomsnittsprisen for hel tørrfisk var i første kvartal 147,13 kroner. Det er en økning på 30 prosent fra samme periode i fjor.

Salget av tørkede hoder og andre tørkede biprodukter ble redusert fra 50,6 millioner til 16,7 millioner kroner i perioden. Prisen gikk ned med 44 prosent.

Største marked for tørrfisk i første kvartal var Italia, som kjøpte tørrfisk for 117 millioner kroner. Nigeria som nest største marked reduserte kjøpet med 60 prosent til totalt 28 millioner kroner i første kvartal.