Fornøyde med sertifisering av makrell

Sjømatrådet, Fiskarlaget og Sildelaget er glade for at norsk makrell igjen er sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC).

En internasjonal koalisjon av makrellfiskere, Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance (MINSA), har igjen fått MSC-sertifisering for deres nordøstatlantiske makrellfangst, melder Norges sjømatråd.

– Norge er en ledende leverandør av sjømat globalt, og vi har et sterkt fokus på å forvalte våre ressurser på en bærekraftig måte. MSC-sertifiseringen er i så måte et godt og synlig supplement til jobben som gjøres i Norge. Prosessen med igjen å få MSC-sertifisering for makrell har vært lang og vi er veldig glad for partene har kommet til enighet, sier bransjeansvarlig for pelagisk, reker og skalldyr i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Mange av fartøyene i dagens sertifisering har vært MSC-sertifiserte tidligere. Sertifikatene ble suspendert i 2012 som følge av fangster over det vitenskapelige rådet. Økningen i fisket var et resultat av en betydelig økning i mengden makrell som ble fanget av land utenfor de sertifiserte flåtene og brudd på internasjonale avtaler som var på plass for å forvalte bestanden. Fiskere og ministre fra de involverte landene har over de siste seks årene jobbet med å finne en måte å løse tvisten på, skriver MSC i en pressemelding.

– Norges Sildesalgslag er svært fornøyd med at MSC-sertifikatet igjen er på plass for makrell. Det viser at det tross de utfordringer en har vært gjennom de siste år i diskusjonen om felles forvaltning så har partene klart å løse disse. Denne gangen er det særlig gledelig at en har kommet frem til en løsning med felles MSC-sertifisering for de fleste involverte kyststater. For Norges Sildesalgslag som driver førstehåndsomsetning av makrell til kjøpere og fra fiskere i mer eller mindre alle de landene som nå er sammen om sertifiseringen gjennom MINSA er det viktig at dette også er et bidrag til like konkurranseforhold, sier salgsdirektør i Norges Sildesalgslag, Knut Torgnes.

– Miljømerking har vist seg å være betydningsfullt for å sikre posisjon i markedene, og vi er derfor svært tilfreds med at makrellfisket igjen er sertifisert. På norsk side har vi etablert en praksis med bredt nasjonalt samarbeid om miljøsertifiseringer. I dette prosjektet har dette blitt utvidet til et internasjonalt samarbeid med de andre kyststatene som fisker på bestanden. Dette sikrer både grundige prosesser og lavere kostnader for alle parter, sier lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal uavhengig organisasjon som har utviklet egne sertifiseringsprogram for bærekraftige og godt forvaltede fiskeribestander.

Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance (MINSA) består av over 700 fiskebåter. Disse kommer fra elleve forskjellige land: Skottland, England, Nord-Irland, Norge, Sverige, Nederland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland og Litauen.