Ekspertgruppe skal forenkle førstehåndsomsetningen

Fiskeriminister Per Sandberg har i dag satt ned en ekspertgruppe som skal se på forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk.

– Førstehåndsmarkedet og hvordan dette fungerer har stor betydning for omsetningen av villfisk. Dersom vi skal øke verdiskapingen i sjømatnæringen trenger vi gode og effektive markedsplasser, og ekspertutvalget skal se på hvordan vi kan få til det, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen ønsker å forbedre markedsmekanismene i førstehåndsomsetning av fisk. I tråd med forslagene i sjømatindustrimeldingen og vedtak i Stortinget er det nå opprettet en ekspertgruppe som skal se på muligheter for forenklinger, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Ekspertgruppen skal bygge videre på det gode samarbeidet som allerede er i gang i næringen. Med børsdirektør Bente A. Landsnes i førersetet har vi fått på plass en kompetent gruppe med en bred faglig sammensetning, og jeg ser frem til å motta deres råd mot slutten av året, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Medlemmer av ekspertgruppen

  • Bente A. Landsnes, administrerende direktør Oslo Børs (leder)
  • Bent Dreyer, forskningssjef Nofima, Tromsø
  • Ragnhild Balsvik, førsteamanuensis Norges Handelshøyskole
  • Sigrid Eskeland Schütz, professor juridiske fakultet Universitetet i Bergen
  • Kristjan Th. Davidsson, styremedlem i en rekke islandske og norske selskaper