Dansk fiske av nordsjøtorsk mottar MSC-sertifikat

Det danske fisket av nordsjøtorsk har nå oppnådd det etterlengtede MSC-sertifikatet.

Sertifiseringen innebærer at torsk som er fanget av medlemmene av Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO), kommer fra et godt forvaltet fiskeri og at fiskemetodene oppfyller MSCs robuste krav for bærekraftig fiske.

– Vi er veldig stolte over å være det første MSC-sertifiserte fiskeriet i Nordsjøen og Skagerrak. MSC-sertifiseringen er gullstandarden for bærekraftig fiske, sier Svend-Erik Andersen, Formann for DFPO.

– En suksesshistorie

Nordsjøtorsken har lenge vært en bekymring for fiskere, politikere og forskere. Imidlertid har torskebestanden i Nordsjøen i løpet av det siste tiåret vist betydelige forbedringer. En langsiktig gjenopprettelsesplan, som innebærer fangstreduksjoner, forbedret forskning og analyse og god forvaltning av fisket, har resultert i årlig vekst i torskebestanden. Torskebestanden har nå nådd samme nivået som den var på midten av 1980-tallet.

– Bestanden har vokst jevnt og trutt i løpet av de siste tiårene, og våre fiskere har hatt en forsvarlig fiskeripraksis ved bruk av stadig mer selektive fiskeredskaper, tilføyer Andersen.

Sertifiseringsselskapet Acoura Marine, som er ansvarlig for å vurdere fiskeriet i henhold til MSCs fiskeristandard, fant at torskebestanden er godt på bedringens vei, og at det er nok med moden fisk for en videre vekst. Dette ble bekreftet i 2016-bestandsvurderingen, som viser en fortsatt oppadgående trend i antall torsk, i tillegg til reduserte fangster, skriver MSC i en pressemelding.

– DFPO har vært en medvirkende faktor i forbedringene av torskebestanden i Nordsjøen og det er på sin plass at forvaltningen og fiskeriet får den kreditten de fortjener for denne suksesshistorien, sier Minna Epps, Virksomhetssjefen for MSC i Skandinavia.

– En fortsatt positiv utvikling

For å kunne beholde sin MSC-sertifisering og sikre den langsiktige bærekraften av nordsjøtorsken, har fiskeriet forpliktet seg til å gjennomføre ytterligere tiltak i løpet av sin femårs sertifiseringsperiode. MSC-sertifiseringen krever at fiskeriet sikrer at torskefangsten ligger på langsiktige bærekraftige nivåer og gjennomfører en effektiv gjenoppbyggingsstrategi, sammen med en robust og forsiktig høstingsstrategi. Fremgangen i forhold til disse vilkårene vil bli overvåket årlig.

– MSC-sertifiseringen av norsjøtorsken viser helt tydelig at fiskebestanden beveger seg i en positiv retning. Vi er veldig glade for å se at dette fiskeriet oppfyller MSCs krav og håper at det vil fortsette sin ferd mot økt bærekraft gjennom vilkårene som fiskeriet har fått, sier Christoph Mathiesen, Programsjef for fiskeri og havbruk i WWF Danmark.

Fersk MSC-sertifisert nordsjøtorsk

En stor etterspørsel etter MSC-sertifisert torsk, og i økende grad for fersk torsk, betyr at danske forbrukere og detaljister vil ønske MSC-sertifiseringen av DFPO nordsjøtorsk hjertelig velkommen. DFPO fiskere eksporterer også torsken til Tyskland, Frankrike, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia, både som fersk og frossen filet. Det danske fiskeriet fanger om lag 9 000 tonn årlig.