S​jømateksporten passerer 90 milliarder kroner i 2016

3 stk. sild på is. Foto: Yvonne Holth / Norwegian Seafood Council

Ved overgangen til årets siste måned, har den norske sjømatnæringen eksportert sjømat for 83,2 milliarder kroner. Verdien har økt med 16 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

– 2016 blir nok et rekordår for den norske sjømateksporten. Med normal eksport i desember vil eksportverdien passere 90 milliarder kroner med god margin. Stadig flere markeder etterspør sjømat fra Norge og sjømatnæringen styrker sin posisjon som en viktig fremtidsnæring for Norge, sier kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, Geir Håvard Hanssen, i en pressemelding

I november eksporterte Norge 219 000 tonn sjømat til en verdi av 9 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 16 prosent, mens verdien økte med 22 prosent fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 2,3 millioner tonn sjømat. Det er en nedgang på 7 prosent fra samme periode i fjor.

– Etterspørselen etter norsk sjømat øker mer enn sjømatnæringen klarer å eksportere. Hittil i år er eksportvolumet redusert med sju prosent, sier Hanssen.

Laks og ørret

Prisen for laks og ørret har vært historisk høy i 2016. I november eksporterte norsk laksenæring 94 000 tonn laks til en verdi av 6,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien økte med 38 prosent fra november i fjor. Dette er første gang eksportverdien av laks passerer 6 milliarder kroner for en enkelt måned.

Lakseprisen holdt seg fortsatt høy i november med en gjennomsnittspris for hel, fersk laks på 61,90 kroner per kilo. I november i fjor var prisen 44,86 kroner. Prisen for fersk hel ørret var for andre måned på rad høyere enn for fersk hel laks. Gjennomsnittlig eksportpris på fersk hel ørret var 65,18 kroner per kilo i november.

Hittil i år har Norge eksportert 890 000 tonn laks til en verdi av 55 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 5,1 prosent, mens verdien har økt med 30 prosent fra samme periode i fjor. Høy pris har bidratt til lavere eksportvolum til viktige laksemarkeder i Europa.

– Verdien av norsk lakseeksport økte i november, mens det var en nedgang i volumet til viktige konsummarkeder som Spania og Sverige. Samtidig økte eksporten av laks til markeder som har en betydelig videreforedlingsindustri, som Polen og Danmark. I tillegg til disse markedene økte også eksporten til USA målt i volum. Mens eksportvolumet falt for bearbeide produkter, økte eksportvolumet for fersk hel laks i november, sier lakseanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

I november eksporterte norsk ørretnæring 4 208 tonn ørret til en verdi av 295 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 32 prosent, mens verdien økte med 8 prosent fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 64 100 tonn ørret til en verdi av 3,6 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 38 prosent, mens verdien økte med 77 prosent fra samme periode i fjor. Japan og Hviterussland kjøpte mest ørret fra Norge i november.

Nedgang for sild og makrell

I november eksporterte norsk pelagisk næring 31 000 tonn sild til en verdi av 454 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 28 prosent, mens verdien falt med 8 prosent fra november i fjor. I samme måned eksporterte norsk pelagisk næring 41 000 tonn makrell, til en verdi av 570 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 29 prosent, mens verdien falt med 7 prosent målt mot november i fjor.

– Eksportvolumet for både sild og makrell falt i november. Markedet var godt og prisene høye, men redusert eksportvolum medførte en reduksjon i eksportverdien. Hittil i år har eksportverdien økt med 32 prosent for sild og 8 prosent for makrell sammenlignet med samme periode i fjor, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 210 000 tonn sild til en verdi av 2,8 milliarder kroner. Volumet har økt med 7 prosent, mens verdien har økt med 32 prosent. Polen og Tyskland var de største markedene for sild i november. Hittil i år har Norge eksportert 292 000 tonn makrell til en verdi av 3,8 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 11 prosent, mens verdien økte med 8 prosent målt mot samme periode i fjor. I november måned var Sør-Korea og Kina de viktigste markedene for makrell.

Økning for fersk- og nedgang frossen torsk

– November var en stabil måned for hvitfisknæringen. Eksportvolumet ble redusert med en prosent, mens verdien økte med tre prosent fra samme måned i fjor. Prisen for fryst filet økte mest i november, med 20 prosent. Volummessig var det hel fersk torsk som økte mest, med 36 prosent fra november i fjor, sier torskefiskanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

I november eksporterte norsk hvitfisknæring 3 486 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 124 millioner kroner. Det er en volumøkning på 41 prosent, mens verdien økte med 28 prosent fra november i fjor.

Hittil i år har norsk hvitfisknæring eksportert 60 000 tonn fersk torsk, til en verdi av 2 milliarder kroner. Volumet var på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 13 prosent fra samme periode i fjor.

I november eksporterte Norge 8 564 tonn frossen torsk, inklusiv filet, til en verdi av 264 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent, mens verdien falt med 2 prosent fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 76 000 tonn frossen torsk, inklusiv filet, til en verdi av 2,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 18 prosent, mens verdien økte med 26 prosent fra samme periode i fjor.

Økning for klippfisk og saltfisk

– Eksportverdien av klippfisk og saltfisk økte i november på grunn av gode priser for klippfisk og saltfisk av torsk, mens vanskelige markedsforhold har ført til nedgang i både pris og volum av klippfisk og saltfisk av sei, sier torskefiskanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

I november eksporterte norsk klippfisknæring 8 352 tonn klippfisk, til en verdi av 405 millioner kroner. Det er en volumøkning på 5 prosent, mens verdien økte med 7 prosent fra november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 74 000 tonn klippfisk til en verdi av 3,4 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 7 prosent, mens verdien falt med 6 prosent fra samme periode i fjor.

I november måned eksporterte norsk saltfisknæring 1 659 tonn saltfisk, til en verdi av 63 millioner kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent, mens verdien økte med 31 prosent fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 29 000 tonn saltfisk til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Det er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 7 prosent fra samme periode i fjor.