– Kan ikke bruke sjøen som avfallsplass

Norge Fiskarlag krever, i en høringsuttalelse, full konsekvensutredning og en reguleringsplan for virksomheten til Sydvaranger Gruve AS.

Norges Fiskarlag og Finnmark Fiskarlag mener det er helt uakseptabelt at Sydvaranger Gruve AS får slippe ut gruveavfall og store mengder giftige kjemikalier i sjøen til Bøkfjorden/Varangerfjorden hvert år. I et brev til Statens Forurensingstilsyn krever Fiskarlaget en grundig konsekvensutredning om saken.

Norges Fiskarlags og Finnmark Fiskarlags prinsipielle syn er at sjøen ikke skal brukes som avfallsplass, heter det blant annet i brevet, som omtales på Fiskarlagets nettside.

Ønsker tillatelse for større utslipp

Sydvaranger Gruve AS søkte SFT allerede i 2007 om tillatelse til å slippe ut opptil 4 millioner tonn gruveavfall i 2007 og 35 tonn av stoffet "Magnafloc 155" (trinn 1) til Bøkfjorden/Varangerfjorden hvert år. SFT gav tillatelse til dette utslippet i april 2008. I januar 2009 søkte Sydvaranger Gruve AS om endring av utslippstillatelsen, slik at det kunne dumpes opptil 9 millioner tonn gruveavfall og 500 tonn av stoffet "Lilaflot D817" i samme område hvert år (trinn 2).

– Ikke bruke sjøen som avfallsplass

Norges Fiskarlags og Finnmark Fiskarlags prinsipielle syn er at sjøen ikke skal brukes som avfallsplass. Sydvaranger Gruve AS søker om utslipp av enorme mengder gruveavfall og store mengder giftige kjemikalier. Et deponi på land vil etter Fiskarlagets mening være den absolutt mest bærekraftige lagringsformen for dette avfallet. Det vil gjøre det mulig å kontrollere og rense utslipp av giftige kjemikalier.

– For dårlig utredet

Norges Fiskarlag og Finmark Fiskarlag mener for øvrig at konsekvenser av både nåværende og planlagt virksomhet, inkludert utslipp av gruveavfall og giftige kjemikalier, er svært dårlig utredet, skriver Fiskarlaget på sin nettside.

Krever full konsekvensutredning

Fiskarlaget konkluderer slik i sitt brev:

  1. Det planlegges utslipp av store mengder giftige kjemikalier i Bøkfjorden/ Varangerfjorden. Dette er etter Norges Fiskarlags og Finnmark Fiskarlags mening totalt uakseptabelt, og må unngås.
  2. De enorme mengdene gruveavfall og giftige kjemikalier som planlegge sluppet ut i Bøkfjorden/Varangerfjorden må evt. lagres på land.
  3. Det må snarest utarbeides full konsekvensutredning og reguleringsplan for virksomheten til Sydvaranger Gruve AS. Dette må omfatte både nåværende og planlagt aktivitet.