Eksporten økte med 2,7 milliarder i første kvartal

Norge eksporterte 636.000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner i første kvartal 2017.

Det er en volumnedgang på 7 prosent og en verdiøkning på 13 prosent eller 2,7 milliarder kroner målt mot første kvartal i fjor.

Norge eksporterte 216 000 tonn sjømat til en verdi av 8,9 milliarder kroner i mars måned. Det er en volumnedgang på 14 prosent og en verdiøkning på 17 prosent eller 1,3 milliarder kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

– Verdiveksten for norsk sjømat fortsetter. Etter første kvartal ser vi at eksporten av laks til EU øker i verdi, til tross for en volumnedgang på fem prosent. Eksporten av laks til Asia og USA øker med 29 prosent i volum. Dette bidrar totalt sett til volum- og verdivekst for norsk lakseeksport i første kvartal. Fersk hel torsk, klippfisk, sild og makrell bidrar også til verdiveksten for den totale sjømateksporten, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Asia vil fortsette å ta en større andel av lakseeksporten så snart markedsadgangen for norsk laks til Kina normaliseres, sier Sigmund Bjørgo Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina.

Både volum- og verdiøkning for laks

Norge eksporterte 233 000 tonn laks for 16,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på tre prosent målt i volum, mens verdien økte med 2,8 milliarder kroner eller 21 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks økte fra 56,63 kroner, til 65,44 kroner per kilo. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal.

Redusert volum og verdi for ørret

Norge eksporterte 8700 tonn ørret, for 680 millioner kroner i første kvartal. Volumet falt med 53 prosent, mens verdien falt med 217 millioner kroner eller 24 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Japan, Polen og Hviterussland var våre største markeder for norsk ørret i første kvartal.

Økning for sild og makrell

Norge eksporterte 78 000 tonn sild, til en verdi av 894 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 15 prosent, mens verdien økte med 50 millioner kroner eller 6 prosent. Litauen, Ukraina og Hviterussland var de viktigste markedene for norsk sild i første kvartal.

Norge eksporterte 68 000 tonn makrell, til en verdi av 818 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 3 prosent, mens verdien økte med 48 millioner kroner eller 6 prosent. Kina, Tyrkia og Sør-Korea var største markeder for norsk makrell i første kvartal.

Opp for klippfisk

Norge eksporterte 22 300 tonn klippfisk, til en verdi av 924 millioner kroner første kvartal. Det er en økning i volum på 20 prosent, mens verdien økte med 109 millioner kroner eller 13 prosent. Brasil, Portugal og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for klippfisk i første kvartal.

Reduksjon for saltfiskeksporten

Norge eksporterte 8400 tonn saltfisk, til en verdi av 364 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 21 prosent, mens verdien falt med 69 millioner kroner eller 16 prosent. Portugal, Hellas og Spania var våre viktigste markeder for saltfisk i første kvartal.

Opp for fersk- og ned for fryst torsk

Norge eksporterte 33 000 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 1,1 milliard kroner i første kvartal. Det er samme volum som i fjor, mens verdien økte med 50 millioner kroner eller 5 prosent. Av dette utgjør skrei 4200 tonn, noe som er en nedgang på 6 prosent. Norge eksporterte skrei for 153 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 9 millioner kroner eller 6 prosent fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 20 700 tonn fryst torsk til en verdi av 686 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 7 prosent, mens verdien falt med 10 millioner kroner eller 2 prosent fra samme periode i fjor.

Nedgang for kongekrabbe og reker

Norge eksporterte 524 tonn kongekrabbe til en verdi av 141 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 18 prosent, mens verdien falt med 8 millioner kroner eller 6 prosent.

For reker var volumnedgangen på 12 prosent, til totalt 1800 tonn, mens verdien falt med 42 millioner kroner, til en total eksportverdi på 140 millioner kroner eller 23 prosent i første kvartal.