Verden går sammen mot ulovlig fiske

Fiskeriminister Per Sandberg i dag åpnet det første møtet mellom partene til den internasjonale avtalen om bekjempelse av ulovlig fiske.

Fiskeriministere fra hele verden er samlet i Oslo og mer enn femti land var representert på møtet, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Ulovlig fiske er tyveri fra fellesskapet. Det er tyveri fra matfatet vårt, og en trussel mot ressursene i havet. Og det skaper en negativ konkurransevridning for de ærlige aktørene i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ifølge Verdensbanken taper den globale fiskerisektoren hvert år opp mot 695 milliarder norske kroner. Verdensbanken anslår at det er hva fiskerisektoren kunne ha tjent dersom det ble fisket på en bærekraftig måte som tar hensyn til langsiktig utnyttelse av ressursene.

– Kampen mot ulovlig fiske har pågått over flere år, men nå har vi fått et rettslig våpen som vil gjøre det enda mindre attraktivt å fiske ulovlig. Når stadig flere land nå nekter fartøy å levere ulovlig fanget fisk har verden tatt en viktig skritt mot mer bærekraftig bruk av havet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Den internasjonale bindende avtalen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske som trådte i kraft i 2016, er den første globale avtalen rettet mot å hindre og eliminere ulovlig fiske. Norge har vært en pådriver for avtalen.