EU kan stoppe miljøsmarte matråd

Sverige: Råd om sunn og klimavennlig mat kan stoppes av EU-kommisjonen, som mener at anbefalinger om å kjøpe lokal og kortreist mat, kan være i strid med prinsippet om fri flyt av varer.

Det svenske Livsmedelsverket har utarbeidet anbefalinger for kosthold, som tar hensyn til både helse, klima og miljø. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Naturvårdsverket, og ble på forsommeren sendt til EU for godkjenning, slik at de skulle bli klar for publisering nå, melder MiljöAktuellt.

Spis gjerne kjøtt, men reduser mengden. Prøv å bytte ut en eller et par retter av storfe, lam, svin eller kylling mot vegetariske retter eller reduser kjøttporsjonene. Velg gjerne kjøtt som er produsert i nærområdet, og helst frå dyr som har beitet i utmark. For sunn helse, er det bra å spise fisk og skalldyr 2-3 ganger i uken, er noen av anbefalingene i forslaget til miljøsmarte matvalg.

Innvendinger

Men EU-kommisjonen stiller seg negativ til anbefalingen, og pålegger Livsmedelsverket å vente med å publisere anbefalingen. Årsaken er at EU-kommisjonen mener at anbefalingene kan være i strid med EUs regler om fri flyt av varer.

De svenske anbefalingene om miljøsmarte valg av matvarer, er de første av sitt slag i noe medlemsland, men EU-kommisjonen trekker paralleller til tidligere initiativer for å fremme innenlandske produkter, noe som var i strid med prinsippet om fli flyt av varer.

– Ettersom det ikke er gjort erfaringer med hvordan miljøhensyn skal veies mot handelshindrende effekter, er det ikke helt uventet at kommisjonen kommer med disse synspunktene, sier Inger Andersson, generaldirektør i Livsmedelsverket i en uttalelse.

Vurderes på nytt

Livsmedelsverket skal nå vurdere anbefalingene på nytt.

– Akkurat nå vurderer vi hva vi skal svare til EU-kommisjonens innvendinger. Vi vil igjen gå gjennom det vitenskapelige grunnlaget som underbygger anbefalingene og se hvordan vi kan presisere anbefalingene.

De miljøvennlige matvarene har allerede oppnådd mye positiv oppmerksomhet internasjonalt, og vi er sikre på at dette er den rette veien å gå, sier Inger Andersson, til MiljöAktuellt.

Tidligere har Livsmedelsverkets råd om sunt kosthold blitt kritisert fordi de ikke har tatt hensyn til miljømessige aspekter, slik som om fisk ble høstet fra truede bestander. De nye forslagene er derfor utformet i samarbeid med Naturvårdverket, og de to myndighetene har til dette arbeidet mottatt midler fra Miljömålsrådet, skriver MiljöAktuellt.

Konsumentföreningen ønsket kostholdsråd

Norske Matportalen omtalte anbefalingene tidligere i sommer. Det var Konsumentföreningen i Stockholm som hadde oppfordret Livsmedelsverket i Sverige til å innføre et kostholdsråd om å begrense inntak av kjøttprodukter. Helse- og miljøgevinster var bakgrunnen for ønsket.

– Vi er enige med Konsumentföreningen i Stockholm i at det både vil være en fordel for helsen og for miljøet om store deler av den svenske befolkningen spise mindre kjøtt. I dagens situasjon velger vi imidlertid heller å ta med rådet som en del av miljøsmarte valg istedenfor å innføre et sjette kostholdsråd, opplyste Åsa Brugård Konde, nutritionist i Livsmedelsverket, til Matportalen tidligere i sommer, før anbefalingene ble vurdert av EU-kommisjonen.