Ny forskrift om plantevernmidler

Det ble nylig fastsatt en ny forskrift om rester av plantevernmidler. Forskriften krever at det skal settes grenseverdier også for fôr, fisk og fiskeprodukter.

Helse- og omsorgdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 18.08.2009 en ny forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Bakgrunnen er at hele EU’s nye regelverk på området, nå er innlemmet i EØS-avtalen, opplyser Mattilsynet.

Forskriften er en henvisningsforskrift som sier at forordning 396/05/EF med vedlegg gjelder som norsk forskrift.

Lister

Vedleggene til forskriften, inneholder liste over matvarer det skal settes grenseverdier for, grenseverdier, liste over stoffer som ikke trenger grenseverdier og stoff/ produkter der restverdien tillates å overskride grenseverdien pga post harvest behandling.

Ikke nasjonale grenseverdier

De viktigste endringene fra tidligere norsk forskrift er at det ikke lenger er anledning til å sette nasjonale grenseverdier, at det for stoff/næringsmiddelkombinasjoner som ikke har fått fastsatt noen grenseverdi settes en felles default verdi som er lik deteksjonsgrensa, at det skal settes grenseverdier også for fôr og fisk/fiskeprodukter og at en hver part som har berettiget grunn til det (produsenter, dyrkere etc) kan søke om fastsettelse eller endring av grenseverdier.

Dessuten er det flere grenseverdier som gjelder i Norge enn tidligere. Årsaken til dette er at verdier som tidligere ikke var harmonisert innen EU, omfattes av det nye regelverket, opplyser Mattilsynet.


Mer informasjon

Last ned fra Lovdata (forskriften) og Mattilsynets nettsider:

Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer [html]

Grenseverdier 2009-09-02 A-J [xls]
Grenseverdier 2009-09-02 K-Z [xls]
Restdefinisjoner [doc]
Fumiganter - grenseverdier [doc]
Stoff som ikke trenger grenseverdier [doc]