Ny forskrift om plantevernmidler

Det ble nylig fastsatt en ny forskrift om rester av plantevernmidler. Forskriften krever at det skal settes grenseverdier også for fôr, fisk og fiskeprodukter.

Helse- og omsorgdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 18.08.2009 en ny forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Bakgrunnen er at hele EU’s nye regelverk på området, nå er innlemmet i EØS-avtalen, opplyser Mattilsynet.

Forskriften er en henvisningsforskrift som sier at forordning 396/05/EF med vedlegg gjelder som norsk forskrift.

Vedleggene til forskriften, inneholder liste over matvarer det skal settes grenseverdier for, grenseverdier, liste over stoffer som ikke trenger grenseverdier og stoff/ produkter der restverdien tillates å overskride grenseverdien pga post harvest behandling.

Ikke nasjonale grenseverdier

De viktigste endringene fra tidligere norsk forskrift er at det ikke lenger er anledning til å sette nasjonale grenseverdier, at det for stoff/næringsmiddelkombinasjoner som ikke har fått fastsatt noen grenseverdi settes en felles default verdi som er lik deteksjonsgrensa, at det skal settes grenseverdier også for fôr og fisk/fiskeprodukter og at en hver part som har berettiget grunn til det (produsenter, dyrkere etc) kan søke om fastsettelse eller endring av grenseverdier.

Dessuten er det flere grenseverdier som gjelder i Norge enn tidligere. Årsaken til dette er at verdier som tidligere ikke var harmonisert innen EU, omfattes av det nye regelverket, opplyser Mattilsynet.

Se forskriften:

Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer