Nytt verktøy mot ulovlig fiske

FNs Matvareorganisasjon FAO har vedtatt globale retningslinjer for fangstsertifikat. Retningslinjene er et nytt verktøy i den globale kampen mot ulovlig fiske. Målet er å hindre at ulovlig fanget fisk blir omsatt på det internasjonale markedet.

– Som en av verdens største sjømatnasjoner så er kampen mot ulovlig fiske spesielt viktig for Norge, og nå begynner resten av verden å følge etter. For Norge har det vært viktig at krav om fangtsertifikater ikke skal hindre handel med lovlig og bærekraftig fanget fisk, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Fangstsertifikater brukes i dag av store sjømatimportører, som for eksempel EU, for å sikre at importert sjømat stammer fra lovlig fanget fisk. Det er viktig at fangstsertifikater er enkle, tydelige og transparente, et fangstsertifikat skal ikke skape unødvendige handelsbarrierer.

– Nye, internasjonale verktøy gjør oss bedre rustet til å forhindre at ulovlig fanget fisk slipper inn på markedene. Ulovlig fanget fisk er en trussel mot bærekraftig fiskeri, men det er også et problem for alle som fisker lovlig, for fisken selges på de samme markedene, sier fiskeriminister Sandberg.

Arbeidet med de frivillige retningslinjene ble først initiert av Norge i 2012, forankret i FNs fiskeriresolusjon i 2013, og fastsatt på FAOs konferanse 3.-7. juli 2017 i Roma.