Yrkesfiskere må ha fluktåpninger i krabbeteiner

Fiskeri- og kystdepartementet ender nå reguleringsbestemmelsene for fangst av hummer og krabbe, slik at også yrkesfiskere fra og med 1. oktober 2009 pålegges å ha fluktåpninger i krabbeteiner.

– Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å endre noen av reguleringsbestemmelsene for fangst av hummer og krabbe. Formålet er å bygge opp hummerbestanden langs norskekysten, uttaler departementet i en pressemelding.

Fra 1. oktober 2009 i sør

Kravet om å nytte fluktåpninger i krabbeteiner, det vil si rømmingsveier for hummer, gjøres nå også gjeldende for yrkesfiskere. De nye reglene vil ha virkning fra 1. oktober 2009 på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Rogaland, og med virkning fra 1. januar 2010 på kyststrekningen fra Hordaland til Tysfjord i Nordland.

70 mm

Yrkesfiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrerte fartøy vil imidlertid kunne nytte 70 mm fluktåpninger i teinene på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Rogaland, mens det ellers vil være krav om 80 mm fluktåpninger i krabbeteinene. Bakgrunnen for en slik forskjell er at krabben generelt er mindre i sør, samtidig som det i dette området finnes store forekomster av krabbe som bør beskattes.

Minst èn fluktåpning på hver side

Kravet om fluktåpninger i krabbeteiner endres til at det skal være minst én fluktåpning på hver side av redskapet, tilsvarende som for hummerteiner.

Forbud mot ruser i fritidsfisket

Videre innføres det et generelt forbud mot å nytte alle typer ruser i fritidsfiske på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal i perioden fra 1. mai til 31. desember, med unntak av inntil 10 ruser og hummerteiner totalt pr person og pr fartøy i perioden 1. oktober til 31. desember. Dette fordi ulike typer ruser kan være effektive for fangst av hummer, uttaler departementet.

For øvrig tilpasses redskapsbegrensningen i hummerfisket til havressursloven, slik at alle som fisker med ikke merkeregistrerte fartøy har samme begrensning på 10 hummerteiner (eller ruser) pr fisker og pr fartøy, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.