Rekordverdi for norske fiskerier i 2018

Landinger av fisk fra norske fartøy passerte for første gang 20 milliarder kroner i løpet av ett år.

Med total verdi på litt over 20 milliarder 2018, innebærer dette en økning på rundt 1,4 milliarder kroner fra 2017.

På tross av at viktige fiskeslag som torsk og hyse og pelagiske arter som sild og makrell hadde en merkbar nedgang i landet kvantum, har samlet fangstmengde økt. Kombinert med generelt gode priser ga dette rekord i fangstverdi i 2018, melder Fiskeridirektoratet.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2018 er foreløpige.

Oppgang i pelagisk sektor

Etter en nedgang foregående år, opplevde pelagisk sektor en oppgang i 2018 både i landet kvantum og utbetalt verdi. På tross av nedgang i landet kvantum av viktige fiskeslag som sild og makrell, økte det totale kvantumet innen pelagiske fiskerier.

Det er spesielt landinger av lodde som sørger for økningen i kvantum, og den gode prisutviklingen på makrell og kolmule som fører til en økning i utbetalt verdi innenfor pelagisk sektor i 2018.

Nedgang i landet kvantum torsk og hyse

Fangst av torsk og hyse hadde en kraftig nedgang i 2018 på henholdsvis 10 og 18 prosent, mens fangst av sei hadde en økning på 13 prosent. En prisøkning på både torsk og hyse, gjør at totalverdien innenfor torskefiskeriene likevel har holdt seg stabil fra 2017 til 2018. Torsk og torskeartet fisk står med sine 10 milliarder, for halvparten av totalverdien i norske fiskerier i 2018.

Kraftig økning i landinger av reke

Landinger av reker mer enn doblet seg fra 2017 til 2018. Landet kvantum var på like over 28 tusen tonn. På tross av en nedgang i pris på 6,5 prosent, ble totalt utbetalt verdi nesten doblet og endte på over 1 milliard kroner. Kombinert med økt verdi på krabbe og kongekrabbe, gjør dette at totalfangstverdi for hovedgruppen skalldyr, bløtdyr og andre pigghuder endte på like under 2 milliarder, noe som er en økning på 50 prosent fra 2017.