Makrellfisket er godt i gang

Fiskeridirektoratet melder at årets makrellfiske nå er godt i gang. Hittil er det fisket 9.924 tonn makrell.

Denne uken startet de store ringnotfartøyene årets makrellsesong for alvor. Så langt er det fisket 9.924 tonn makrell.

Fiskeridirektoratets overvåkingssentral i Bergen, FMC, har denne uken observert starten på årets makrellsesong.

Les også: Makrellfisket er i gang

Høy aktivitet på Vikingbanken

Rundt førti av de største fartøyene har vært ute på Vikingbanken vest for Sognefjorden og drevet fangst. Så langt har denne fangsten foregått på dagtid, og kun i norsk sone.

Årets kvote er på 190.802 tonn, og da klokken passerte 15.45 fredag hadde flåten meldt inn en totalfangst på 9.924 tonn så langt i 2009.

Aktiv kontrollvirksomhet

Fiskeridirektoratet vil i samarbeid med Kystvakten drive aktiv kontrollvirksomhet av årets makrellfiske. Blant annet vil fem inspektører fra Fiskeridirektoratet vil være om bord på fire forskjellige fiskefartøy frem til hele båtens kvote er fisket for sesongen. Også ti prosent av alle landinger skal kontrolleres.

Direktoratet går også aktivt inn for å informere fiskeflåten om gjeldende regelverk. Blant annet skal det være et skippermøte i Bergen 15. september.