Øvelse «Barents Rescue» 2009

Den internasjonale øvelsen «Barents Rescue» arrangeres i år av Russland, og gjennomføres i Murmansk-området i tiden 8. -10. september.

Barents-samarbeidet

Denne sivile og militære øvelsen er en del av Barents- samarbeidet. Øvelsene gjennomføres hvert annet år og vertskapet går på omgang.

Kystverket har årlige øvelser sammen med Russland ("Øvelse Barents"). Disse øvelsene gjennomføres vanligvis sammen med Hovedredningssentralen i Bodø og ressurser fra blant annet Forsvaret.

Øvelse "Barents Rescue" er en mer omfattende øvelse med flere problemstillinger og hvor flere land deltar, melder Kystverket.

Oljevern

Kystverket deltar i øvelsen med to fartøyer fra Kystvakten (KV Harstad og KV Farm). Disse fartøyene er permanent utrustet med oljevernutstyr fra Kystverket. Oljeverndelen av "Barents Rescue" 2009 vil foregår i Kola bukta ved lagerskipet "Belokamenka".

Her skal det blant annet øves på nødslep, brannslukking og oljeverninnsats på sjø og land.

Kystverket vil i tillegg til å bidra med oljevernressurser, fungere som rådgiver for den russiske skadestedsledelsen. I denne øvelsen vil også frivillig personell WWF i Russland delta.

I forbindelse med øvelsen vil det årlige møtet mellom Norge og Russland om avtalen om samarbeid ved oljeforurensning i Barentshavet bli gjennomført. Her drøftes felles problemstillinger tilknyttet oljevernberedskap.