Vil ha mer hval til Japan

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil gjøre det enklere å selge norsk hval til Japan.

– Norge ønsker bedre markedsadgang for hval til Japan. Dagens importregler er mange og kompliserte. Dette har vi tatt opp med japanske myndigheter mange ganger de siste årene. Hval har også vært et tema i mine politiske møter denne uken, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Nesvik er i Japan denne uka. Her har han blant annet møtt sin japanske kollega, fiskeriminister Takamori Yoshikawa.

Japan er Norges viktigste marked for sjømat i Asia, og det er i praksis vårt eneste marked for hvalkjøtt. I fjor ble det eksportert 153 tonn hval til Japan, til en verdi av 8,8 millioner kroner. Det var en nedgang fra året før, da det ble solgt 202 tonn hvalkjøtt til 13,3 millioner kroner.

Strenge regler

Det er strenge regler for eksport av hvalkjøtt. Reglene skal sikre at hvalene er lovlig fanget, og at kjøttet er trygt å spise. Tilbakemeldinger fra eksportørene er at grensekontrollen tar for lang tid.

– Dette jobber vi med å forenkle. I tillegg ønsker vi å få på plass en løsning som skal gjøre det mulig å eksportere ferskt hvalkjøtt til Japan, og ikke bare frossent kjøtt. Det går ikke fort fremover, men vi har i løpet av vinteren fått svært positive signaler om bedre markedsadgang for hvalprodukter. Vi vil jobbe videre med dette, og jeg har god tro på at vi skal lykkes i løpet av sesongene 2019 og 2020, sier fiskeriministeren.

Norge styrker også samarbeidet med Japan gjennom en nyopprettet arbeidsgruppe som skal jobbe med forvaltningsspørsmål.

Bærekraftig fangst

Vågehvalen er den eneste hvalen det blir drevet fangst på i Norge. Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Årets kvote er på 1278 dyr.

– Norsk hvalfangst er bærekraftig, og følger strenge regler. Vi skal ha en beskatning som sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Nesvik.

I fjor var det 11 båter som deltok, som til sammen tok ut totalt 454 vågehval.