Kontrollerer levendelagring av villfanget torsk

Illustrasjonsfoto: Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Mattilsynet har startet opp en tilsynskampanje på levendelagring av villfanget torsk.

– Det vi konkret skal se på er hvordan fiskere og de som driver levendelagringsanlegg ivaretar fiskehelse og fiskevelferd hos villfanget torsk i merd og båt. Målet er å kartlegge status og kontrollere at reglene følges.

Det forteller Siv Hege Solstad, rådgiver i Mattilsynet, i en pressemelding fra Mattilsynet.

Levendelagring av fisk er villfisk som fanges og oppbevares i merder inntil 12 uker. Enkelte anlegg har fått dispensasjon til levendelagring i inntil 20 uker.

– Formålet med levendelagring er å øke verdien av fanget villfisk når tilgjengelighet av villfisk er god og fiskeprisene er relativt lave. Det er også for å sikre tilgang over en lengre periode og en jevn levering av fisk til produksjonsanlegg siden vinterfisket kan innebære mange dager med landligge på grunn av dårlig vær, forteller Solstad.

Hvorfor levendelagringskampanje?

Levendelagring av villfanget torsk har vært gjort siden 2000, men det er først de senere årene at det har vært noe særlig omfang av dette. 2018 var et godt år for levendelagring hvor over 8000 tonn med torsk var innom en levendelagringsmerd.

I dag er det i underkant av 30 fiskebåter som fisker og fører fangsten levende til levendelagring. Antall anlegg som har levendelagringsmerd, er rundt 20.

Siden aktiviteten ikke har vært så stor opp gjennom årene, har ikke Mattilsynet kartlagt tilstanden.

– Det gjør vi noe med nå. I tillegg til å kartleggingen tilstanden på båtene og i anleggene, er målet med kampanjen også å øke kompetansen vår og til de som driver med levendelagring, sier Solstad.

Kampanjeperioden er fra 4. mars til 31. august. Sluttrapporten skal være klar i desember.

Les også: Ny ordning for levendelagring av torsk 08.02.2019