Foreslår regulering av hvalsafari

Vågehval

Hvalsafari i ulike former har vokst til å bli en betydelig næring enkelte steder i Lofoten, Vesterålen og Troms. Nå foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres reguleringer av hvalsafari.

Dyrevelferdsloven og Havressursloven vil til en viss grad regulere hvalsafari, men dette er ikke nok for å unngå konflikter og farlige situasjoner. Derfor sender Fiskeridirektoratet nå ut et høringsforslag med sikte på å få vedtatt en forskrift som skal regulere hvalsafari, opplyses det i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Når silda kommer inn til kysten og inn i fjordene følger store mengder hval etter. Det er stort sett snakk om knølhval og spekkhoggere. Dette danner grunnlaget for å kunne tilby hvalsafari nær land. Mens utenfor Andøya i Vesterålen er det helst snakk om spermhvaler med fast opphold i havområdene utenfor som krever en litt annen beskyttelse.

Stor risiko

For å unngå at aktivitet knyttet til hvalsafari skal utgjøre en fare for både hvalene og de som deltar i ulike former for hvalsafari foreslår Fiskeridirektoratet at det skal være forbudt for hvalsafarifartøyer å være nærmere enn 0,2 nautiske mil (ca. 370 meter) fra fiskefartøy eller faststående bruk.

I mange tilfeller svømmer og padler folk tett opp til både hvaler, fiskeredskaper og fiskefartøyer. Både Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskeflåten har observert folk svømmende bare noen meter fra fartøyer i bevegelse. Dette utgjør en stor risiko for liv og helse. For å unngå at folk kommer til skade foreslås et forbud mot å svømme, dykke eller padle nærmere enn 0,4 nautiske mil (ca 740 meter) fra fiskefartøy eller faststående bruk.

I tillegg foreslås et generelt forbud mot å utøve hvalsafari på en slik måte at hvalene fortrenges fra sitt naturlige habitat. Dette gjelder i særlig grad områder på havet hvor det observeres spermhval, som ifølge undersøkelser er svært ømfintlig overfor lyder laget av hurtiggående båter der propellene har svært høy omdreining. Spermhvaler skyr slik lyd og forlater gjerne områder med slik støy.

Legitim næring

Hvalsafari er en legitim næring med stort potensiale enkelte steder på norskekysten. Mange av de norske firmaene som tilbyr hvalsafari, har vedtatt felles retningslinjer som i stor grad tar hensyn til både dyrevelferd, folks sikkerhet og forholdet til fiskeriaktiviteten.

– De fleste norske selskapene følger disse retningslinjene, men noen gjør det ikke, og tilbakemeldinger viser at en del utenlandske firmaer som tilbyr hvalsafari i Norge, ikke følger disse retningslinjene. De foreslåtte reguleringene vil gjelde alle som driver en eller annen form for hvalsafari og brudd på regelverket vil i første omgang kunne straffes med overtredelsesgebyr, opplyser Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet oppfordrer alle berørte parter til å komme med innspill til høringen, som har frist 1. juni 2019.