Initiativ for globalt rammeverk mot marin forsøpling

Illustrasjonsfoto: En båt utenfor Ilulissat, Grønland. Foto: Silje Bergum Kinsten / norden.org

De nordiske miljøministrene er enige om å jobbe for en global avtale for å bekjempe forsøpling av verdenshavene.

Det er klima- og miljøminister Ola Elvestuen som tok initiativ til den nordiske ministererklæringen, opplyses det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

– Jeg er glad for at mine nordiske kolleger har stilt seg bak det norske forslaget om et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Ingen land kan løse problemet med marin forsøpling alene. De nordiske landene forsterker nå vår lederrolle i dette arbeidet, sier Ola Elvestuen.

I erklæringen som ble vedtatt under det nordisk ministermøtet i Reykjavik på Island, fremhever de nordiske miljøministrene behovet for et sterkere globalt styresett mot marin forsøpling, og de er enige om å gi økonomisk støtte til å utarbeide en nordisk rapport for å se på mulige elementer i en ny global avtale om marin forsøpling.

Ministererklæringen vil blant annet sendes til lederen i FNs miljøprogram og til EUs styrende råd. Håpet er at den vil være med på å få flere land til å støtte arbeidet med å utarbeide et globalt rammeverk.

Elvestuen ble nylig valgt til president for FNs miljøforsamling, som er en av de viktigste møteplassene for verdens miljøministre. De møtes annenhvert år i Nairobi, der hovedkvarteret for FNs miljøprogram ligger.

– Min oppgave fram mot neste møte i FNs miljøforsamling blir å tilrettelegge for godt samarbeid mellom landene når vi skal ta tak i verdens store miljøproblemer. Jeg vil spesielt følge opp arbeidet for å få på plass en avtale for å bekjempe forsøplingen av verdenshavene, sier Elvestuen.