Millionkontrakt til NOFI

NOFI Tromsø AS har i samarbeid med det deleide bergensselskapet AllMaritim AS, inngått kontrakt for levering av oljelensesystem til Kystverket, for rundt 45 mill. kroner.

Kystverket oppgraderer oljevernberedskapen med nytt oljelense-system. NOFI Tromsø AS har sammen med det samarbeidende selskapet AllMaritim AS, hvor NOFI også har eierandeler, inngått en kontrakt på ca 45 millioner kroner med Kystverket, melder avisa Nordlys.

– Etter å ha dokumentert sin overlegne evne til å samle og konsentrere olje under både «Rocknes» og «Server» aksjonene, valgte Kystverket å satse på NOFI Buster Teknologi, utviklet og produsert av NOFI Tromsø AS.

– NOFI Buster Teknologi regnes i dag for å være markedets mest effektive kyst- og havnelenser med sin unike evne til å samle og konsentrere oljen i høyere slepehastigheter eller i strømutsatte farvann. Dagens konvensjonelle lenser, benyttet bl.a. i "Full City" aksjonen, har klare begrensninger da de ikke tåler hastigheter over 1 knop før oljen lekker under lenseskjørtet, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Leveransen skal være sluttført innen utgangen av 2010, og for NOFI Tromsø AS har kontrakten en verdi på i underkant av 20 millioner.

NOFI er et industriselskap som utvikler produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, samt til fiskeri- og havbruksnæringen. NOFI har sitt hovedkontor i Tromsø og har ca 60 ansatte. NOFI hadde i 2008 en omsetning på ca 71 milloner kroner, der ca 40 prosent var eksport.