Dobler bøtene for smugling av fisk

Tollbeslag av ulovlig fisk. Foto: Tollvesenet i Nordland (Midt-Norge Tolldistrikt)

Minstesatsen for å ta for mye fisk med seg ut av Norge, dobles nå til 8.000 kroner, og boten økes deretter med 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

Riksadvokaten har bestemt at bøtesatsene nå skal økes. Det fremgår av et brev Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt fra Riksadvokaten.

Tidligere har det vært bøtelagt ut fra en minstesats på ca. 4.000 kroner og deretter en sats på 100 kroner per kilo fisk eller fiskevarer.

– Riksadvokaten har brakt i erfaring at privatpersoners utførsel av fisk fra Norge synes å være økende, og et ikke ubetydelig problem i ulike sammenhenger, skriver Riksadvokaten i et brev til departementet, og påpeker at bøtesatsene har stått uendret siden gjeldende praksis ble etablert i 2012.

– Riksadvokaten beslutter derfor at de gjeldende satser med umiddelbar virkning skal dobles, slik at minstesatsen fastsettes til en bot stor kr 8000 og deretter økes med kr 200 per kilo fisk eller fiskevare, heter det videre i brevet.

– Både økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

Fiskeriminister Harald T. Nesvik er svært fornøyd med at Riksadvokaten skjerper bøtesatsene.

– Jeg er svært fornøyd med at Riksadvokaten nå har besluttet å doble bøtesatsene for fiskesmugling. Dette er både økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet som undergraver kontrollen med ressursuttak fra havet, og ødelegger for den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

I 2018 var det totalt 68 beslag av over 6,5 tonn fisk. Så langt i år er det beslaglagt over 2,3 tonn. Beslagene er stort sett fiskefileter, noe som betyr at store deler av fisken ligger igjen. Majoriteten av beslagene er torsk.

– Det er åpenbart en utfordring at utlendinger kommer til Norge med et mål om å ta mest mulig fisk ut av landet for å oppnå egen fortjeneste. Slike "turistfiskere" er ikke det Norge trenger, og jeg har tro på at dobling av bøtesatsene vil bidra til å redusere fiskesmuglingen, sier fiskeriministeren.

10 eller 20 kilo fisk og fiskevarer

Regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer reguleres i Forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske av 1. juni 2006. Forskriften gjelder ikke for fangst av laks, ørret, røye eller ferskvannsfisk.

Fra 1. januar 2018 ble det innført nytt regelverk for turistfiskenæringen. Det ble blant annet innført en registreringsordning og fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter. Utførselskvoten ble endret fra 15 kilo fisk og fiskevarer, til 20 kilo for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og til 10 kilo for alle andre.